Sprawa przekazania Szpitala w Resku do prowadzenia przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie jest już na końcowym etapie. Praktycznie zakończono negocjacje z Nowogardem i ustalono treść umowy oraz zasady przekazania obiektu. Ustalono także zasady przekazania działalności w toku pomiędzy SPSR w Nowogardzie, a SPZZOZ w Gryficach.

Zakłada się, że przekazanie szpitala może nastąpić już 31 sierpnia 2017 r., czyli na cztery miesiące przed upływem okresu wypowiedzenia umowy przez Dyrektora Piotra Sołtysińskiego, aby tak się jednak stało konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łobeskim, a SPZZOZ w Gryficach dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia we wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W rozmowach tych po stronie Gryfic bierze również udział Wydział Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym dla SPZZOZ w Gryficach. Negocjacje w tej kwestii Zarząd Powiatu w Łobzie prowadzi już od dwóch miesięcy, a ich celem jest rozstanie się z dotychczasowym dzierżawcą bez wzajemnych roszczeń, co roboczo nazwano „opcją zero”.

W toku dotychczasowych rozmów, strona Powiatowa przygotowała projekt porozumienia zgodnie z którym obie strony zrzekały się wobec siebie wszelkich roszczeń i deklarowały, że żadna ze stron nie wystąpi przeciw drugiej na drogę postępowania sądowego. Nasze propozycje nie zyskały jednak akceptacji strony gryficko – marszałkowskiej, która złożyła swoją wersję porozumienia – zawierające w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy opcję bez rozstrzygania o rozliczeniu pomiędzy stronami, co z kolei było nie do przyjęcia dla Powiatu. Zaakceptowanie porozumienia w wersji zaproponowanej przez Urząd Marszałkowski, doprowadziło by w naszej ocenie do długotrwałych, skomplikowanych i kosztownych procesów sądowych pomiędzy Powiatem, a SPZZOZ w Gryficach, których zakończenia nie da się na dzień dzisiejszy przewidzieć.

W dniu 31 lipca Zarząd Powiatu w Łobzie reprezentowany przez Pawła Marka Starostę Łobeskiego, Grażynę Karpowicz Wicestarostę i Jarosława Żuka Członka Zarządu Powiatu w Łobzie przeprowadził kolejną rundę trudnych rozmów w sprawie zawarcia porozumienia o wcześniejsze zakończenie umowy. Stronę gryficko – marszałkowską reprezentowała Pani Dorota Łabinowicz Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Piotr Sołtysiński Dyrektor SPZZOZ w Gryficach wspierani przez mec. Stefana Mazurkiewicza z Kancelarii Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro, obsługującej Urząd Marszałkowski. W spotkaniu wzięli także udział Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Łobzie, Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor SPSR Nowogard.

Rozmowy pomiędzy stronami trwały ponad dwie godziny. Zarząd Powiatu w Łobzie uzyskał od Dyrektor Doroty Łabinowicz i Dyrektora Piotra Sołtysińskiego deklarację rezygnacji przez SPZZOZ w Gryficach ze wszystkich ewentualnych roszczeń z wyjątkiem niespłaconej części pożyczki uzyskanej przez Gryfice od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację Szpitala w Resku. Pożyczka za okres od końca trwałości projektu tj. od lipca 2018 do końca okresu płatności tj. do 31 marca 2025 r., której spłatę miał by ewentualnie przejąć Powiat Łobeski wynosi w całości wraz z odsetkami około 900 tys. złotych.

Chociaż ustalenia poczynione w Szczecinie nie są dla nas w pełni satysfakcjonujące, gdyż druga strona nie zgodziła się na „opcję zero”, Zarządowi udało się uzyskać maksymalnie możliwe ustępstwa strony marszałkowsko – gryfickiej. Teraz Zarząd Powiatu w Łobzie musi zadecydować, czy podpisze porozumienie na uzgodnionych warunkach czy też je odrzuci i będzie czekał do końca okresu wypowiedzenia tj. do 31 grudnia 2017 r.
Zarząd Powiatu w Łobzie postanowił zasięgnąć opinii Rady Powiatu w Łobzie przed podjęciem ostatecznej decyzji. W tym celu wystąpił w dniu 1 sierpnia 2017 r do Przewodniczącego Rady Powiatu w Łobzie o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Sesja została zwołana na dzień 7 sierpnia o godz. 10:00.

Resko24.pl/Powiatlobeski.pl

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.