Wraz ze śmiercią bliskiej osoby zupełnie zmienia się świat osób, które czuły się z nią związane. Ból i cierpienie spowodowane tym wydarzeniem nie raz trwają przez wiele lat, czasem zamieniają się w nerwicę i depresję wymagające specjalistycznego leczenia psychiatrycznego.

Cierpienie to w wielu wypadkach potęguje świadomości, że śmierci kochanej osoby można było uniknąć, a doprowadziło do niej nieodpowiedzialne i bezprawne zachowanie innych osób. Oczywiście dochodzenie stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w takich wypadkach nie łagodzi bólu, ale pomaga osiągnąć środki, dzięki którym powrót do normalnego życia stanie się łatwiejszy.

Śmierć bliskiej osoby podstawą zadośćuczynienia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku, gdy skutkiem zdarzenia jest nie tylko szkoda, ale również śmierć osoby poszkodowanej bliscy zmarłego uzyskują szereg roszczeń. Mają prawo domagać się stosownego odszkodowania, a nawet renty proporcjonalnej do możliwości zarobkowych zmarłego oraz długości trwania stosunku alimentacyjnego. Ponadto zgodnie z prawem w przypadku śmierci poszkodowanego bliscy – tj. wszyscy, których łączyły ze zmarłymi bliskiej więzi osobiste – mogą uzyskać stosowne zadośćuczynienie. Jest to suma pieniędzy, której celem – jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Kompensja –stanowi wyrównanie bólu i cierpienia spowodowanego śmiercią bliskiej osoby. Wysokość zadośćuczynienia nie jest zależna od pogorszenia się sytuacji majątkowej rodziny zmarłego, ale ma za zadanie naprawić krzywdę wynikającą ze spowodowania jego śmierci. Zadośćuczynienie za śmierć nie może prowadzić do czerpania korzyści przez pokrzywdzonych, ale z drugiej strony jego wysokość powinna odpowiadać rzeczywistym rozmiarom krzywdy. Stąd ostateczne ustalenie jego wysokości ma charakter mocno ocenny, jednak prawnik posiadający doświadczenie w tego typu sprawach z pewnością będzie potrafił przedstawić argumenty mogące wpłynąć na podwyższenie wysokości zasądzonego świadczenia.

Dochodzenie zadośćuczynienia

Warto pamiętać, że istnieje możliwość ugodowego zakończenia sprawy o zadośćuczynienie, co pozwala znacząco zaoszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na proces. W sytuacji, gdy nie dojdzie do ugody z roszczeniem o zasądzenie zadośćuczynienia należy wystąpić w sprawie odszkodowawczej, stąd też musi ono zostać wyszczególnione w pozwie inicjującym postępowanie. Prawidłowe skonstruowanie pozwu oraz przeprowadzenie przed sądem właściwych dowodów to podstawowe czynności warunkujące wynik sprawy. Dlatego warto gromadzić wszelkie dowody mogące świadczyć zarówno o winie sprawcy szkody, jak i o bliskości naszych relacji ze zmarłym. Przygotowując się do takiego procesu należy wziąć pod uwagę zwłaszcza konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych. Najczęściej są one kluczowe dla wydania rozstrzygnięcia przez sąd. Dlatego w sprawach odszkodowawczych warto skorzystać z pomocy prawnika mającego doświadczenie w ocenie opinii specjalistycznych oraz dochodzeniu należnych poszkodowanemu świadczeń.

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.