W lipcu b.r. informowaliśmy o gminnym projekcie "Rekompozycja "Wzgórza Borków" i zabezpieczenie ruin pałacu w Starogardzie", wtedy gmina Resko starała się o dofinansowanie na ten cel. Dzisiaj już wiemy, że projekt będzie realizowany.

Cały projekt nosi nazwę "Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko". Dokumentacja zawiera dwa projekty budowlane: "Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku uczytelniająca relikty archeologiczne średniowiecznego zamku" oraz "Trwałe zabezpieczenie ruin pałacu w Starogardzie, gm. Resko". 

Gminny projekt został pomyślnie zaakceptowany. Środki pieniężne o które starała się gmina Resko pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie całego projektu wynosi, aż 85 procent całkowitej kwoty poniesionej na jego realizację.

Całość inwestycji pochłonie 3 233 981,33 zł, otrzymane dofinansowanie wynosi 2 748 884,11 zł. Podana kwota dotyczy wzgórza w Resku i ruin pałacu w Starogardzie. Gmina Resko już poniosła koszty związane z prowadzonymi pracami archeologicznymi i przygotowaniem dokumentacji, to są koszty które również zostały ujęte w tym projekcie i zostaną dofinansowane.

Przypomnijmy, że na wzgórzu Borków od 2014 roku były prowadzone badania archeologiczne. Realizacja tego typu prac, to niezbędny wymóg przed ewentualnym dalszym zagospodarowaniem tego terenu. Nigdy wcześniej nikt nie prowadził badań archeologicznych na terenie tzw. "górki".

Okazało się, że pod warstwą ziemi, żwiru i gruzu w dobrej kondycji zachowały się fundamenty dawnego zamku Borków. Teraz trzeba przeprowadzić szereg prac zabezpieczających pozostałości zamku i przebudować obiekt, aby mógł być on dostępny dla zwiedzających i stać się pewnego rodzaju atrakcją Reska. Stąd pomysł tzw. rekompozycji wzgórza Borków. Inwestycja ma być powiązana z trwałym zabezpieczeniem ruin pałacu w Starogardzie. 

- Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, wszystkie dokumenty zostały już zweryfikowane. Formalnie wszystko uda nam się zamknąć prawdopodobnie jeszcze w grudniu, bądź na początku stycznia. Jak podpiszemy umowę na dofinansowanie, wtedy rozpoczniemy procedurę przetargową. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, wiosną rozpoczniemy realizację tej inwestycji - powiedziała Patrycja Wypijewska, specjalista ds. inwestycji i budownictwa gminy Resko.

Projekt rekompozycji "Wzgórza Borków" i zabezpieczenia ruin pałacu w Starogardzie

Ruiny pałacu w Starogardzie

"Wzgórze Borków" w Resku

Resko24.pl

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.