Urząd Miejski w Resku informuje, że za zimowe utrzymanie chodników i dróg w Resku (oprócz drogi wojewódzkiej : ul. Wojska Polskiego i ul. F. Chopina)
odpowiedzialny jest: Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Resku.

Do odśnieżania zobligowani są również właściciele nieruchomości

Zgodnie z art.5 pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ) przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za "chodnik" uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Ponadto należy usuwać sople i nawisy śnieżno-lodowe z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku fot. archiwum Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x