Pin It

Pomysł na utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku był inicjatywą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku oraz członków Stowarzyszenia „Współistnienie”.

Pod pojęciem Gminne Centrum Aktywności Lokalnej należy rozumieć określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.

Gminne Centrum Aktywności Lokalnej będzie samorządową jednostką budżetową wspierającą aktywność lokalnej społeczności, które wejdzie w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku. Siedziba GCAL będzie w budynku przy ul. Monte Cassino 9, gdzie przez wiele lat znajdował się internat szkolny, później zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Resku.

GCAL realizować będzie zadania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Resko z zakresu min. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej a także wykonywać zadania własne z zakresu: promocji, edukacji publicznej, kultury, przedsiębiorczości, wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej.

Gmina Resko od czerwca 2017 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Współistnienie” z siedzibą w Łobzie przy ul. Drawskiej 6.

Celem projektu jest przywrócenie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym mieszkańców i mieszkanek Gminy Resko zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Dofinansowanie projektu z UE: 2 409 914, 65 zł.

Zajęcia grupowe z podopiecznymi będą prowadzili instruktorzy zajęć aktywizujących oraz wolontariusze. GCAL będzie uzupełnieniem działań Centrum Kultury.
Podstawą wszelkich działań będzie poznanie zasobów i potrzeb środowiska lokalnego. Idea ta umożliwi nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach życia mieszkańców. Przyczyni się do powstania prężnie działających społeczności lokalnych poprzez wykorzystywanie potencjału drzemiącego w ludziach. Uruchomione zostaną zbiorowe strategie pomagania ludziom i pomagania sobie. Budować będziemy związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami, obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązywania danego problemu.

Otwarcie GCAL planowane jest na ostatni tydzień czerwca 2018 r., trudno jednoznacznie wskazać konkretny termin z uwagi na trwające procedury związane z planowanym remontem siedziby. Zajęcia będą odbywały się według grafików, które zostaną udostępnione na stronie GCAL oraz na facebooku.

  • Agnieszka Ochlik
  • Ośrodek Opieki Społecznej w Resku

Więcej informacji: https://www.facebook.com/gcal.resko/

Budynek w którym będzie mieściło się Gminne Centrum Aktywności Lokalnej. Kiedyś szkolny internat przy ul. Monte Cassino 9 w Resku

Wizualizacja wnętrz Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku

Resko24.pl

Komentarze  

Arkadiusz.
-4 # Arkadiusz. 2018-03-07 16:18
Nie bardzo rozumiem co mają tam robic i dlaczego akurat tam? Jak mąka walczyć z ubóstwem? Jak z wykluczeniem społecznym? Nie lepiej było zrobić z budynku lokale socjalne?
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x