Dzisiaj w Resku pożegnaliśmy ppor. Wiktora Sumińskiego, ps. Kropidło, żołnierza wyklętego działającego po wojnie w Ruchu Oporu Armii Krajowej.

Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Resku z udziałem władz województwa, przedstawicieli Sejmu i lokalnych władz oraz mieszkańców Reska i okolic.

Był wybitnym obywatelem, żarliwym patriotą, człowiekiem, który ponad wszystko chciał wolnej ojczyzny - to słowa listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników ceremonii pogrzebowej podporucznika Wiktora Sumińskiego który odczytał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Słowa pożegnania przekazał też w liście minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "W naszej pamięci ś.p. ppor. Wiktor Sumiński pozostanie wzorem żołnierza i obywatela, który nie szczędził sił, by służyć Ojczyźnie. Dla młodych Polaków powinien być przykładem odwagi i patriotyzmu" - odczytał list poseł PiS Michał Jach.

Wiktora Sumińskiego pożegnali również wolontariusze Operacji Echo, którzy opiekowali się żołnierzem i jego żoną w ostatnich latach życia podporucznika.

Kondukt żałobny przeszedł na cmentarz w Resku w asyście honorowej Wojska Polskiego. Żołnierze oddali nad jego grobem salwę honorową. Ppor. Sumiński został pochowany w kwaterze wojskowej.


Ppor. Wiktor SUMIŃSKI - działał pod konspiracyjnym pseudonimem „Kropidło”. W czasie wojny był członkiem ZWZ - AK, a następnie oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej w latach 1945-1947, w dawnym powiecie gostynińskim.

Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. Dzięki patriotycznej postawie nauczycieli oraz wzorcom wyniesionym z domu rodzinnego, miłość do ojczyzny i troska o jej losy była dla niego czymś oczywistym, nie podlegającym dyskusji. Po wojnie obronnej 1939 r., Wiktor SUMIŃSKI wspólnie z braćmi i kolegami, zaangażowali się w działania konspiracyjne. Polegały one m.in. na zbieraniu broni z pól walk w okolicach Dobrzykowa i sporządzaniu spisu poległych żołnierzy Września, obserwacji osób podejmujących współpracę z okupantem i kolportowaniu tajnych gazetek, wydawanych m.in. przez Narodową Organizację Wojskową - konspiracyjną organizację wojskową Stronnictwa Narodowego oraz Związek Walki Zbrojnej, później - Armię Krajową.

„Kropidło” uczestniczył wraz z kolegami z oddziału „Myśliwego” w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji. Brał m.in. udział w rozbrojeniu placówki MO w Radziwiu, akcji zaopatrzeniowej na spółdzielnię w Wincentowie oraz próbie odbicia uwięzionych kolegów z aresztu PUBP w Gostyninie. 

Po akcji pod Golonką rozpoczęły się aresztowania członków ROAK z oddziału Władysława Dubielaka. Wiktor SUMIŃSKI został aresztowany przez UB 11 stycznia 1947 r. Najpierw bito go w domu, w obecności rodziny. Następnie ciężarówka z grupą wojskowych z KBW przewiozła go do Gąbina, gdzie czekało go „przywitanie”. Jeden z przesłuchujących uderzył go granatem w głowę, a gdy żołnierz ROAK-u zaczął krwawić, polecił mu „zlizać krew” z podłogi. Potem przewieziono go do siedziby PUBP w Gostyninie. Tu rozpoczęło się śledztwo i bolesne przesłuchania, m.in. leżenie brzuchem na stosie książek na taborecie, połączone ze znęcaniem się nad więźniem. Po uderzeniu go magazynkiem od automatu w twarz, pozostała mu do dzisiaj blizna na policzku.

Po kilkumiesięcznym śledztwie Wiktor SUMIŃSKI został skazany 1 września 1947 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (posiedzenie wyjazdowe odbyło się w Płocku, przewodniczył kpt. Biedrzycki) m.in. na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i praw honorowych oraz utratę mienia na rzecz Skarbu Państwa za m.in. należność do nielegalnej organizacji ROAK mającej na celu obalenie ustroju.

Po zastosowaniu Ustawy z dnia 22 lutego 1947 roku o amnestii, karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Centralne Więzienie w Sieradzu postanowieniem z dnia 5 maja 1956 roku po zastosowaniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii złagodziło wyrok do 10 lat. "Kropidło" przebywał w izolacji od 11 stycznia 1947 roku do 11 stycznia 1957 roku.

W zaświadczeniu wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 13 sierpnia 1991 roku czytamy, że Wiktor SUMIŃSKI przebywał w więzieniu za działalność polityczną związaną z walką o suwerenność i niepodległość.

Natomiast w postanowieniu z dnia 13 maja 1994 roku Sąd Wojewódzki w Płocku stwierdza, że: " Z ustaleń dokonanych przez były Wojskowy Sąd Rejonowy wynika, iż Wiktor SUMIŃSKI został zwerbowany przez Stanisława Dubielaka i został członkiem organizacji ROAK w czerwcu 1946 r., biorąc udział w zbrojnych napadach na posterunki milicji i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Wiktor SUMIŃSKI działał więc w ramach organizacji, która miała na celu walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego, a zatem z godnie z wyżej powołanymi przepisami wyrok należy uznać za nieważny."

Ppor. Wiktor Sumiński do końca swoich dni mieszkał w miejscowości Prusim, nieopodal Reska.

Resko24.pl

Komentarze  

Marcin
+21 # Marcin 2018-03-09 06:27
Niech pamięć o nim i innych bohaterach nigdy nie zginie. Spoczywaj w pokoju.
Zgłoś administratorowi
As
+4 # As 2018-03-17 18:29
Cześ i chwała bohaterom.
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x