Nie ulega wątpliwości, że powiększenie węzłów chłonnych świadczy o tym, iż coś dzieje się w organizmie. Jest to stan alarmujący — chociaż w większości przypadków nie świadczy o poważniejszych problemach zdrowotnych. Jako główne przyczyny powiększenia się węzłów limfatycznych podawane są: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze; złośliwe choroby nowotworowe; AIDS.

Z uwagi na złożoność i mnogość czynników odpowiedzialnych za powiększenie węzłów, każda ocena danego przypadku powinna zostać przeprowadzona przez lekarza. Specjalista może przy tej okazji wdrożyć odpowiednią diagnostykę.

Jeśli dochodzi do powiększenia węzłów limfatycznych pod pachami, jest to sygnał wysyłany przez organizm o rozwijającej się chorobie. Układ immunologiczny produkuje wtedy obronne komórki — komórek tych najwięcej jest w omawianych tutaj węzłach. Dla skutecznej walki z chorobą konieczne jest znaczne zwiększenie ich liczebności. To właśnie węzły chłonne pod pachami są najbardziej wrażliwe na zmiany chorobowe w organizmie, niezależnie od tego, jakie patogeny leżą u ich podstaw (grzyby, wirusy, czy bakterie).

 

Powiększenie węzłów — jakie choroby?

Powiększenie się węzłów chłonnych, szczególnie pod pachami, świadczyć może o różnego rodzaju chorobach i zakażeniach:
• zakażenia bakteryjne — przy nich organizm chronić może się przed między innymi: salmonellą, bakteryjnym zapaleniem gardła, anginą, zapaleniem ucha, czyrakiem, gruźlicą, kiłą;
• infekcje wirusowe, mogą to być między inymi ospa wietrzna, odra, różyczka, rumień, wirusowe zapalenie wątroby;
• infekcje grzybicze — są one efektem wyraźnych kłopotów z układem immunologicznym organizmu, a mowa tutaj między innymi o blastomykozie, histoplazmozie;
• różnego rodzaju zakażenia o charakterze pierwotniakowym oraz pasożytniczym, głównie: toksoplazmoza, wszawica.

Jak zatem widać, bardzo wiele zakażeń może być odpowiedzialnych za powiększenie się węzłów limfatycznych. Z uwagi na to nie należy ignorować sygnałów otrzymywanych ze strony układu odpornościowego, przy czym nie należy wpadać w panikę. Zwiększanie przez nie objętości należy do procesów w pełni naturalnych i pozostaje efektem pracy układu immunologicznego.

Brak wyraźnej przyczyny powiększenia węzłów chłonnych

Zdarza się, że w niektórych sytuacjach dochodzi do powiększenia się węzłów limfatycznych, przy jednoczesnym braku wyraźnej przyczyny takiego stanu. U podłoża takich sytuacji leżeć mogą mutacje, do których doszło w samych węzłach chłonnych. Mowa tutaj o podłożu nowotworowym, czyli o tak zwanych chłoniakach.

Najbardziej alarmujące są przypadki, w których dochodzi do powiększenia się węzłów chłonnych w obrębie klatki piersiowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku, gdyż powiększenie takie może świadczyć o rozwoju zmian nowotworowych w organizmie pacjenta. Z uwagi na to, nie można tychże symptomów bagatelizować i należy udać się na konsultację ze specjalistą.

Postępowanie przy powiększonych węzłach chłonnych

W przypadku zaobserwowania u siebie powiększenia w obrębie węzłów limfatycznych należy udać się w pierwszej kolejności do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz ten nakreśli dalsze postępowanie diagnostyczne albo lecznicze. W niektórych przypadkach, w zależności od podejrzewanej przyczyny powiększenia się węzłów, konieczna może okazać się konsultacja z chirurgiem. Specjalista ten pomoże w rozplanowaniu ewentualnej biopsji, czy nawet usunięcia węzła chłonnego.

W części sytuacji dochodzi również do konsultacji medycznej u specjalisty od chorób zakaźnych albo z onkologiem lub hematologiem. Dalsza diagnostyka uzależniona jest w głównej mierze od podejrzewanej przyczyny powiększenia się węzłów limfatycznych.

Jeśli dochodzi do zwiększenia objętości przez węzły chłonne umieszczone pod kolanami oraz w tak zwanym dole łokciowym, to jest to sygnał świadczący o poważniejszych stanach chorobowych. Z uwagi na to lekarze bardzo często podejrzewają postępującą ziarnicę albo białaczkę. Z uwagi na to specjaliści bardzo często zalecają przeprowadzenie takich badań jak ultrasonografia, zdjęcie rentgenowskie, morfologia krwi, badanie odczynu Biernackiego (OB).
Warto podjąć wszelkie działania mające na celu wykrycie przyczyn powiększenia się węzłów, nawet (a właściwie: szczególnie), gdy podejrzewa się choroby nowotworowe. W przypadku podejrzenia chłoniaków należy mieć na uwadze, że ten rodzaj nowotworu we wczesnych stadiach rozwoju jest praktycznie całkowicie wyleczalny.

Inną przyczyną problemów płynących ze strony układu limfatycznego są zakażenia chorobami odzwierzęcymi. Z całą pewnością lekarz pierwszego kontaktu, który będzie zbierał wywiad chorobowy, może być zainteresowany tą kwestią. Na taką ewentualność należy być przygotowanym i nie być zaskoczonym pytaniami o kontakty chorego ze zwierzętami.

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x