Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku w wysokości 300zł na dziecko na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia a dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Od dnia 1 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Resku w pokoju nr 3 będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” drogą tradycyjną (papierową).

Od dnia 1 lipca 2018r. można składać wnioski online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy ośrodek ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę dochody rodziny.

W przypadku przyznawania świadczenia nie ma konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

  • Wzór wniosku do pobrania - POBIERZ
  • Załącznik do wniosku (wypełnia się w przypadku liczby dzieci większej niż 5) - POBIERZ

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x