Pin It

W dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach realizowanego przez Powiat Łobeski zadania pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej w Resku przy ul. Wojska Polskiego”.

Powiat Łobeski reprezentowali: Starosta Paweł Marek, Członek Zarządu Jarosław Żuk oraz Skarbnik Powiatu Helena Szulc.`

Wykonawcą inwestycji wybranym w trybie przetargu nieograniczonego została Firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe West -Bud Jachimowicz Spółka Jawna z siedzibą w Koszalinie, reprezentowaną przez Zbigniewa Jachimowicza.

Całkowita wartość umowy: 4.575.167,92 zł brutto (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 92/100).

Resko24.pl/ tekst i zdjęcia: Powiatlobeski.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x