Pin It

Już w styczniu br.informowaliśmy o projekcie rewitalizacji terenów zielonych w Resku. Inwestycja będzie prowadzona w czterech lokalizacjach.

Gmina Resko uzyskała dofinansowanie w kwocie przekraczającej 2,5 mln złotych na zagospodarowanie terenów zielonych. Prace będą prowadzone w 4 lokalizacjach. Są to miejsca zaniedbane, często zdegradowane. Wspomniane lokalizacje to tereny nad rzeką Regą przy ul. Polnej, teren zlokalizowany przy Alei Wolności, położony w zachodniej części miasta, sąsiadujący ze Stadionem Miejskim, tereny przy Centrum Kultury oraz tereny usytuowane przy ul Olsztyńskiej.

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

Więcej szczegółów w artykule: Zadbają o tereny zielone w Resku, poznaj szczegóły inwestycji w czterech lokalizacjach.

Swoją ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją wspomnianego projektu, złożyła tylko jedna firma. W dniu 5 lipca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Resku otwarto ofertę. Jedynym oferentem okazała się firma "ZUBWiT Mętlowie Cezary Mętel i Dariusz Mętel" z Reska. Przed otwarciem ofert, zamawiający, czyli Urząd Miejski w Resku podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 779 644,33 zł. 

Jedyna firma (ZUBWiT Resko) która przystąpiła do przetargu, w swojej ofercie zobowiązała się wykonać inwestycję za 3 992 821,65 zł udzielając 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, czyli więcej o 1 213 177,32 zł, niż planował Urząd Miejski w Resku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Resku, radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet realizacji tej inwestycji. 

- W zakres tej inwestycji oprócz samej zieleni, będzie też wchodził remont infrastruktury drogowej i oświetlenia. Dlatego bardzo nam zależało na realizacji tego projektu i wykorzystaniu dofinansowania które na ten cel otrzymaliśmy. Podczas ostatniej sesji udało się przesunąć środki finansowe, dzięki temu inwestycja będzie realizowana, a dofinansowanie nie przepadnie - powiedział Arkadiusz Czerwiński, burmistrz Reska.

Inwestycja będzie realizowana już sierpniu br.

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x