Już w styczniu br.informowaliśmy o projekcie rewitalizacji terenów zielonych w Resku. Inwestycja będzie prowadzona w czterech lokalizacjach.

Gmina Resko uzyskała dofinansowanie w kwocie przekraczającej 2,5 mln złotych na zagospodarowanie terenów zielonych. Prace będą prowadzone w 4 lokalizacjach. Są to miejsca zaniedbane, często zdegradowane. Wspomniane lokalizacje to tereny nad rzeką Regą przy ul. Polnej, teren zlokalizowany przy Alei Wolności, położony w zachodniej części miasta, sąsiadujący ze Stadionem Miejskim, tereny przy Centrum Kultury oraz tereny usytuowane przy ul Olsztyńskiej.

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

Więcej szczegółów w artykule: Zadbają o tereny zielone w Resku, poznaj szczegóły inwestycji w czterech lokalizacjach.

Swoją ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją wspomnianego projektu, złożyła tylko jedna firma. W dniu 5 lipca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Resku otwarto ofertę. Jedynym oferentem okazała się firma "ZUBWiT Mętlowie Cezary Mętel i Dariusz Mętel" z Reska. Przed otwarciem ofert, zamawiający, czyli Urząd Miejski w Resku podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 779 644,33 zł. 

Jedyna firma (ZUBWiT Resko) która przystąpiła do przetargu, w swojej ofercie zobowiązała się wykonać inwestycję za 3 992 821,65 zł udzielając 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, czyli więcej o 1 213 177,32 zł, niż planował Urząd Miejski w Resku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Resku, radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet realizacji tej inwestycji. 

- W zakres tej inwestycji oprócz samej zieleni, będzie też wchodził remont infrastruktury drogowej i oświetlenia. Dlatego bardzo nam zależało na realizacji tego projektu i wykorzystaniu dofinansowania które na ten cel otrzymaliśmy. Podczas ostatniej sesji udało się przesunąć środki finansowe, dzięki temu inwestycja będzie realizowana, a dofinansowanie nie przepadnie - powiedział Arkadiusz Czerwiński, burmistrz Reska.

Inwestycja będzie realizowana już sierpniu br.

Resko24.pl

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.