Jak poinformował Urząd Miejski w Resku, od dnia 1 sierpnia 2018 r. w gmachu urzędu w pokoju nr 3 będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start".

 Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku w wysokości 300zł na dziecko na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia a dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy urząd ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę dochody rodziny.

W przypadku przyznawania świadczenia nie ma konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Resko24.pl/ Urząd Miejski w Resku

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.