„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” - tak brzmi pełna nawa projektu, który już jest realizowany w czterech lokalizacjach w Resku.

Obecnie najwięcej prac prowadzonych jest przy ul. Polnej oraz na terenach w okolicach Przedszkola Miejskiego i Centrum Kultury w Resku. Teraz prace skupiają się na wycińce drzew oraz uporządkowanie terenu, który przez lata zamienił się w niedostępną "tajgę". 

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” planuje się zagospodarowanie czterech terenów obecnie zaniedbanych na tereny zieleni miejskiej. Jak zakłada projekt, lokalizacja terenów została dobrana w ten sposób, aby utworzone tereny zieleni były atrakcyjne dla mieszkańców, gdyż sąsiadują one z terenami zamieszkałymi lub uczęszczanymi przez mieszkańców oraz z uwagi na sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej.

Warto wspomnieć, że oprócz zieleni, w realizację projektu wchodzi wykonanie nowej infrastruktury drogowej oraz oświetlenia. Bardzo ciekawie zapowiada się realizacja projektu przy ul. Polnej. W miejscu gdzie, za czasów niemieckiego Regenwalde funkcjonowało kąpielisko miejskie, (dzisiaj to tylko zamulony stawek, chaszcze i spróchniałe drzewa), ma powstać m.in. miejsce wypoczynku z zejściem do wody i piaskową plażą. Zamulony stawek będzie oczyszczony i zostanie w nim zainstalowana fontanna napowietrzająca, a od tzw. "bujanego mostku", aż do dawnego mostu kolejowego zostanie zainstalowane oświetlenie. Przy zejściu do stawku, tuż obok piaskowej plaży, zostaną ustawione trzy wiaty wypoczynkowe oraz ławki. 

Sporo zyskają tereny przy Przedszkolu Miejskim i Centrum Kultury. Od lat zaniedbany chodnik (przesmyk od parkingu koło Biedronki, do przedszkola) zostanie odbudowany, pojawi się tam również oświetlenie. Swoje miejsce znajdzie tam "Stumilowy las", "Szałas Kłapouchego", "Chatka Puchatka", "Nora królika" oraz galeria rzeźby. Tereny zielone zamienią się w ptasią jadłodajnie, według projektu ma też powstać tunel wydrążony pod jedną z alejek. Wszystkie te rewelacje na pewno będą bardzo atrakcyjnym miejscem dla dzieci przedszkolnych. Wreszcie ożyje, dzisiaj już zapomniana i zaniedbana, scena przy przedszkolu.

Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

Swoją ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją wspomnianego projektu, złożyła tylko jedna firma. W dniu 5 lipca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Resku otwarto ofertę. Jedynym oferentem okazała się firma "ZUBWiT Mętlowie Cezary Mętel i Dariusz Mętel" z Reska. Przed otwarciem ofert, zamawiający, czyli Urząd Miejski w Resku podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 779 644,33 zł.

Jedyna firma (ZUBWiT Resko) która przystąpiła do przetargu, w swojej ofercie zobowiązała się wykonać inwestycję za 3 992 821,65 zł udzielając 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, czyli więcej o 1 213 177,32 zł, niż planował Urząd Miejski w Resku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Resku, radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet realizacji tej inwestycji.

Szczegóły dotyczące projektu, łącznie z planami inwestycji, zamieściliśmy w artykule: "Zadbają o tereny zielone w Resku, poznaj szczegóły inwestycji w czterech lokalizacjach".

Dzisiaj odwiedziliśmy miejsca w których jest realizowany projekt. Obecnie jeszcze nic się nie dzieje tylko przy ul. Olsztyńskiej. Poniżej nasza fotorelacja.

Tereny przy ul. Polnej

Tereny przy przedszkolu

Tereny przy stadionie

Tereny przy ul. Olsztyńskiej

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x