Do naszej redakcji napływają sygnały dotyczące stanu drogi Resko - Łosośnica. Kierowcy kwestionują również jakość i sposób prowadzonych w tym miejscu prac drogowych.

Droga powiatowa 4305Z należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie. W ostatnim czasie, na odcinku drogi Resko - Łosośnica były prowadzone prace drogowe, polegające na wypełnieniu ubytków w nawierzchni drogi.

W sobotę, 25 sierpnia br. w okolicy miejscowości  Miłogoszcz doszło do dachowania pojazdu. W wypadku ucierpiała kobieta która została przetransportowana do szpitala w Nowogardzie. Rok wcześniej doszło do podobnej sytuacji, wtedy doszło do dachowania pojazdu którym podróżowała kobieta z dzieckiem.

Bolączką kierowców są także uszkodzenia pojazdów, powstałe podczas korzystania z tej drogi. Jak sygnalizują kierowcy, są to głównie uszkodzenia powłok lakierniczych oraz w jednym z przypadków uszkodzenia szyby.

 

Fragment korespondencji jaką otrzymaliśmy od jednego z kierowców:

"... źle oznakowane skrzyżowanie, za skrzyżowaniem dróg Żerzyno-Mołdawin - następnego w stronę Malińca - starobruk - brak znaków ostrzegawczych, znaki ustanowione przez pracowników wykonujących remont, zamalowane ograniczenie prędkości w stronę Siwkowic - od momentu ustawienia ten znak jest w takim stanie nikt go w trakcie nie pomalował, oraz braku ostrzeżeń w czasie wykonywania prac na zakrętach (...)"

 

Pytania do zarządcy drogi

  • Grys z miejsc gdzie były prowadzone naprawy, zalega na całej drodze - czy tak wygląda prawidłowy proces naprawy drogi?
  • Czy pracownicy prowadzili, je w sposób staranny i zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa?
  • Czy ZDP Łobez planuje jakieś prace, które miałyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa?
  • Jeżeli ktoś uszkodził swoje auto w jaki sposób może się do Państwa zwrócić w kwestiach odszkodowawczych?

 

Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie z dn. 28.08.2018r.

"Prace drogowe prowadzone były w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z Resko – Ostrzyca przez pracowników i sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie. Specjalny pojazd przeznaczony do takich prac oznakowany był znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi o wykonywanych pracach drogowych oraz migającym, żółtym światłem ostrzegawczym. Prace naprawcze wykonywane były tradycyjną technologią napraw polegającą na wypełnianiu ubytków w nawierzchni jezdni przy pomocy grysu i emulsji asfaltowej w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie uznał, że warunki bezpieczeństwa ruchu na odcinku wykonywanych prac naprawczych przemawiają za tym, aby zmniejszyć za pomocą znaków drogowych, dopuszczalną prędkość pojazdów do 40 km/h, obowiązującą na całym odcinku drogi od Smólska do Łosośnicy !!!. Znaki obowiązują począwszy od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania z tym, że na każdym skrzyżowaniu oznakowanie zostało powtórzone, co oznacza że kolejny odcinek drogi objęty jest ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Kultura jazdy oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ruchu drogowym wymaga od kierowców, aby dostosowywali prędkość pojazdu do obowiązującego oznakowania oraz do warunków panujących na jezdni.

Każdy poszkodowany może wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie z roszczeniem odszkodowawczym. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie zawarł umowę ubezpieczenia, której przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzoną działalnością. Należy jednak mieć na uwadze, że przesłankami odpowiedzialności zarządcy drogi wobec poszkodowanego jest: wystąpienie szkody, zawinione działanie lub zaniechanie ze strony zarządcy drogi oraz adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem, a powstała szkodą.

Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia, że wystąpienie szkody, powstało na skutek zawinionego działania, zaniedbania lub zaniechania zarządcy drogi".

Małgorzata Kamińska

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

 

Uszkodzenia pojazdów oraz prace drogowe:

Wypadki komunikacyjne koło Miłogoszczy

 

Czytaj: Dachowanie Miłogoszcz. W aucie matka z dzieckiem 2017 rok

 

Czytaj: Grys na drodze i dachowanie koło Miłogoszczy

Resko24.pl

 

Komentarze  

endi
-2 # endi 2018-08-29 19:27
Bp jeż
dzić to trzeba umieć.
Zgłoś administratorowi
Kierowca
+4 # Kierowca 2018-08-30 19:11
a zachowanie panów drogowców tez powinno zostać poruszone stojących na środku drogi z fajka w buzi widzi ze jedzie auto to nawet nie zejdzie tylko stoi na środku do momentu aż się przed nim nie zatrzyma do zera dopiero raczy zejść w żółwim tempie
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x