Zaloguj  \/ 
x
x
Zarejestruj  \/ 
x

W ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” zaplanowano zagospodarowanie czterech terenów zlokalizowanych w mieście Resko. Wspomniane lokalizacje to tereny nad rzeką Regą przy ul. Polnej, tereny zlokalizowane przy Stadionie Miejskim, tereny przy Centrum Kultury oraz tereny usytuowane przy ul Olsztyńskiej.

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł. Ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją w/w projektu, złożyła tylko jedna firma.

Oferta na łączną kwotę 3.992.821,65zł brutto złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Aby nie stracić uzyskanego dofinansowania trzeba było dołożyć z własnych środków 1 213 177,32 złotych. Dzięki decyzji Rady Miejskiej w Resku możliwa była realizacja tego projektu. Podczas lipcowej sesji radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet tej inwestycji. Gdyby radni nie wyrazili zgody na zwiększenie środków Gmina Resko straciłaby ponad 2,5 mln. złotych dofinansowania i szansę na rewitalizację terenów zielonych w Resku.

W miesiącu sierpniu 2018 r. tutejszy Urząd zwrócił się do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji projektu z 30.09.2018 r. do 31.03.2019 r. Wnioskowane zmiany wynikały ze znacznie przekroczonej pierwotnie zaplanowanej wartości robót budowlanych w projekcie oraz konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.

Urząd Miejski w Resku otrzymał zwiększenie dofinansowania z 2.531.527,82zł na 3.472.106,01zł na projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Gmina Resko uzyskała zwiększenie dofinansowania o kwotę 940.578,18 złotych.

Poniżej zdjęcia z ul. Polnej i terenów przy przedszkolu

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Komentarze  

ED
+1 # ED 2018-09-11 19:42
Dobra współpraca i można zrobić dużo dla Reska
Brawo
Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.