Pin It

W ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” zaplanowano zagospodarowanie czterech terenów zlokalizowanych w mieście Resko. Wspomniane lokalizacje to tereny nad rzeką Regą przy ul. Polnej, tereny zlokalizowane przy Stadionie Miejskim, tereny przy Centrum Kultury oraz tereny usytuowane przy ul Olsztyńskiej.

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł. Ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją w/w projektu, złożyła tylko jedna firma.

Oferta na łączną kwotę 3.992.821,65zł brutto złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Aby nie stracić uzyskanego dofinansowania trzeba było dołożyć z własnych środków 1 213 177,32 złotych. Dzięki decyzji Rady Miejskiej w Resku możliwa była realizacja tego projektu. Podczas lipcowej sesji radni zdecydowali o przesunięciu środków finansowych na poczet tej inwestycji. Gdyby radni nie wyrazili zgody na zwiększenie środków Gmina Resko straciłaby ponad 2,5 mln. złotych dofinansowania i szansę na rewitalizację terenów zielonych w Resku.

W miesiącu sierpniu 2018 r. tutejszy Urząd zwrócił się do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji projektu z 30.09.2018 r. do 31.03.2019 r. Wnioskowane zmiany wynikały ze znacznie przekroczonej pierwotnie zaplanowanej wartości robót budowlanych w projekcie oraz konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.

Urząd Miejski w Resku otrzymał zwiększenie dofinansowania z 2.531.527,82zł na 3.472.106,01zł na projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Gmina Resko uzyskała zwiększenie dofinansowania o kwotę 940.578,18 złotych.

Poniżej zdjęcia z ul. Polnej i terenów przy przedszkolu

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Komentarze  

ED
+1 # ED 2018-09-11 19:42
Dobra współpraca i można zrobić dużo dla Reska
Brawo
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x