Pin It

Dobiega końca rewitalizacja terenów zielonych w czterech lokalizacjach Reska. Cały projekt pochłonął prawie cztery miliony złotych, jak się zmieniły miejsca w których realizowano inwestycję?

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł. Ofertę, na wykonanie prac w związku z realizacją w/w projektu, złożyła tylko jedna firma. Oferta na łączną kwotę 3.992.821,65zł brutto złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Aby nie stracić uzyskanego dofinansowania, gmina Resko dołożyła z własnych środków 1 213 177,32 złotych.

W miesiącu sierpniu 2018 r. tutejszy Urząd zwrócił się do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji projektu z 30.09.2018 r. do 31.03.2019 r. Wnioskowane zmiany wynikały ze znacznie przekroczonej pierwotnie zaplanowanej wartości robót budowlanych w projekcie oraz konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.Urząd Miejski w Resku otrzymał zwiększenie dofinansowania z 2.531.527,82zł na 3.472.106,01zł na projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Gmina Resko uzyskała zwiększenie dofinansowania o kwotę 940.578,18 złotych.

 

Dzisiaj prace w czterech lokalizacjach miasta, dobiegają końca. Miejsca w których prowadzono inwestycje na pewno wymagały uporządkowania, latami żyły własnym życiem. Zarośnięte, zaniedbane, pozostawione w zapomnieniu. Tereny przy przedszkolu, przy ul. Olsztyńskiej, przy ul. Zachodniej i ul. Polnej na pewno zyskały na swojej atrakcyjności. Cały efekt tej inwestycji będzie zdecydowanie lepiej zauważalny wiosną, kiedy pojawi się zieleń. Oprócz alejek i elementów małej architektury, przy ul. Zachodniej i Olsztyńskiej zainstalowano nowe place zabaw. Wszystkie tereny zostały doświetlone. Obecnie wykonawca finalizuje inwestycję, uporządkowuje teren.

Czy tak duży najkład środków finansowych i prac przetrwa, zostanie uszanowany? Biorąc pod uwagę wcześniej realizowane inwestycje na terenie Reska, nowe lub wyremontowane obiekty, bardzo szybko ulegały niechlubnej presji lokalnych wandali. Wiemy, że w trakcie prac przygotowywano wstępnie instalacje pod monitoring miejski. Co prawda realiowany projekt nie obejmował tej instalacji, jednak instalacja monitoringu to na pewno słuszna koncepcja.

Poniżej zamieszczamy obszerną fotorelację z terenu inwestycji.

Modernizacja terenów przy przedszkolu

Modernizacja terenów przy ul. Zachodniej

Modernizacja terenów przy ul. Olsztyńskiej

Modernizacja terenów przy ul. Polnej

Resko24.pl

Komentarze  

Tadeusz Okrzyński
+1 # Tadeusz Okrzyński 2018-12-09 21:20
Jestem pod wielkim wrażeniem. Resko rodzinne moje miasto, nie jednokrotnie pisałem negatywne komentarze np o stacji PKP ale oglądając zdjęcia z zagospodarowywania nieużytków i zamieniając je w miejsca do spacerów odpoczynku zmieniam zdanie . Inne miasta i gminy bieście przykład z Władz Reska.
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x