Pin It

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z przepisami 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności z mocy samego prawa. Do właścicieli (dotychczasowych użytkowników wieczystych) objętych przekształceniem z mocy prawa będzie wysłane zaświadczenie o przekształceniu. Na wydanie zaświadczenia Urząd ma 12 miesięcy.

Zaświadczenie będzie przekazywane przez Urząd Miejski do właścicieli oraz do Sądu Rejonowego w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Starostwa Powiatowego w Łobzie Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Resku.

Zgodnie z nową ustawą przekształcenie będzie odpłatne. Właściciele będą musieli wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Istnieje możliwość jednorazowej opłaty za przekształcenie po zgłoszeniu na piśmie do Burmistrza takiego zamiaru po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1 pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr 91 39 51 503 wew. 26 w dniach poniedziałek — piątek w godz. 7.15 — 15.15.

 

Resko24.pl/ Urząd Miejski w Resku

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x