Pin It

Od 1 lipca pieniądze będą przysługiwały wszystkim dzieciom w Polsce. Zniknie kryterium dochodowe uprawniające do jego przyznania na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie.

Żeby uzyskać pieniądze z wyrównaniem od lipca, wniosek musi być złożony do końca września. Złożony od 1 października spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwało od dnia jego złożenia.

Formularze złożone w okresie wakacyjnym gwarantują, że pieniądze pojawią się na koncie najpóźniej 31 października. Rodzice, którzy do 30 września mają przyznane świadczenia na drugie i kolejne dzieci, już od lipca mogą składać wniosek obejmujących wszystkie.

Uproszczona zostanie procedura przyznawania świadczenia – już nie w drodze decyzji administracyjnej, ale informacji o rozpatrzeniu wniosku. W ten sposób rodzice otrzymają pieniądze szybciej.

W konsekwencji rozszerzenia programu na wszystkie dzieci zniesiony zostanie także obowiązek wystąpienia w pierwszej kolejności o alimenty od rozwiedzionego rodzica. Do tej pory samotny rodzic, jeśli nie rozpoczął starań o alimenty, nie miał prawa ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

 

Kolejną zmianą jest przyznanie prawa do 500+ dzieciom do 18. roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Do tej pory – od 1 kwietnia 2016 r. – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Świadczenia wypłacane dzieciom przebywającym w placówkach mają być w pierwszej kolejności wydane na rozwijanie zainteresowań i pasji.

Wydłużony został okres na złożenie wniosku po urodzeniu dziecka. Do tej pory było to miesiąc, od lipca rodzice będą na to mieli trzy miesiące.

Wprowadzono także rozwiązania pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców po śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Dzięki temu nie będzie przerwy w wypłacaniu świadczenia na dziecko.

Resko24.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x