Pin It

Centrum Usług Społecznych w Resku informuje o możliwości otrzymania skierowania do odbioru paczek żywnościowych wydawanych bezpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców gminy Resko.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi.

Skierowania wydawane są w terminie do 14 stycznia 2020 r. w Centrum Usług Społecznych,

ul. Boh. Monte Cassino 10, 72 – 315 Resko
tel. 091 39 51 396

Żywność będzie wydawana przez Stowarzyszenie „Żyj lepiej” w Orlu. Terminy odbioru paczek będą podane w czasie późniejszym.

 Prosimy o zapoznanie się z zasadami wydawania skierowań.


Zasady wydawania skierowań do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

1.Pracownik socjalny kwalifikuje osoby do pomocy żywnościowej i wydaje skierowania. Skierowania wydawane są w ramach limitu przyznanego dla gminy Resko.
2. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą zostać objęte osoby spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej – tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.
3. Osoby lub rodziny (również nie objęte pomocą z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r lub Centrum Usług Społecznych w 2020r) mogą uzyskać skierowanie po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania sytuacji finansowej, osobistej i rodzinnej przez pracownika socjalnego.
4. Jeżeli osoba uprawniona nie pobiera przysługującej żywności lub otrzymaną żywność marnotrawi, stanowić to może podstawę do odmowy przyznania skierowania.
5. Kwalifikując do otrzymania żywności pracownik socjalny wydaje również skierowanie do udziału w działaniach towarzyszących, organizowanych zgodnie z "Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019".
6. Odebranie skierowania oznacza zaakceptowanie niniejszych Zasad.

Resko24.pl/CUS Resko

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x