reklama burmistrz mala2Arkadiusz Czerwiński

KANYDAT NA BURMISTRZA RESKA

Magister inżynier – Politechnika Gdańska – Instytut Okrętowy
Studia podyplomowe – Uniwersytet Szczeciński – Prawo administracyjne i samorządowe
2003-2006 – zastępca Burmistrza Reska
2007-2010, 2011-2014 i 2015-2018 - Burmistrz Reska
Żona Renata – nauczycielka w Zespole Szkół w Resku
Córka Berenika – doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Mijająca kadencja to kontynuacja pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, które pozwoliły zwielokrotnić wydatki na inwestycje w naszej Gminie, najważniejsze zrealizowane plany inwestycyjne:

 • modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu przy ul. Długiej,
 • budowa dróg i chodników na osiedlu Sucharskiego,
 • budowa chodników na osiedlu przy ul. Buczka,
 • przebudowa ulic: Stodólnej, Kołobrzeskiej i Bohaterów Warszawy wraz z budową
 • ronda przy cmentarzu – współpraca z Powiatem,
 • modernizacja drogi i parkingu przy restauracji Mozaika,
 • budowa drogi dojazdowej do cmentarza i alejek na cmentarzu,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej: Gimnazjum, Liceum, Szkoła Podstawowa w Resku, Przedszkole, Centrum Kultury,
  Szkoła Podstawowa w Starogardzie,
 • montaż dachówki fotowoltaicznej na dachu Ratusza,
 • instalacja pomp ciepła w obiektach oświatowych: Liceum, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Łosośnicy, świetlice wiejskie w Gardzinie, Ługowinie, Lubieniu Dolnym i Komorowie,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego w obiektach oświatowych na ledowe,
 • budowa oświetlenia ulicznego w Przemysławiu, Iglicach oraz przy Szkole Podstawowej w Resku,
 • rewitalizacja parków w Resku,
 • rekompozycja murów Zamku Borków i zabezpieczenie ruin pałacu w Starogardzie,
 • budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Długiej – współpraca ze stowarzyszeniem Współistnienie
 • przyłączenie Smólska do kanalizacji sanitarnej w Resku,
 • budowa106 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach naszej Gminy,
 • wybudowanie wodociągów do Koloni Sosnowo, Łosośniczki i Potulin,
 • uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Monte Cassino,
 • ruszyła budowa świetlic w Dorowie i Starogardzie oraz przebudowa świetlicy w Łabuniu Wielkim,
 • w trakcie realizacji jest projekt basenu przy Zespole Szkół.

KADENCJA 2015-2018 TO INWESTYCJE NA PONAD 20 MILIONÓW ZŁOTYCH!

PLANY NA KADENCJĘ 2019-2023

POLITYKA SPOŁECZNA

 • powołanie Rady Senioralnej,
 • wznowienie działalności Rentgena,
 • uruchomienie żłobka,
 • udział w programie rządowym Mieszkanie Plus,
 • rozwój działalności Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Monte Cassino,

OŚWIATA

 • budowa basenu przyszkolnego – zmiana miejsca usytuowania w związku z reformą edukacji, projekt budowlany jest w trakcie realizacji,
 • budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starogardzie,
 • budowa świetlicy w Mołstowie,

WYPOCZYNEK I REKREACJA

 • budowa placów zabaw w Prusimiu, Ługowinie, Smólsku, przy Przedszkolu i na osiedlu przy ul. Buczka,
 • budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Resku,
 • zagospodarowanie terenu przy boisku w Łosośnicy,
 • budowa nowego pomostu w Starej Dobrzycy przy stanicy,

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

 • budowa nowego przystanku autobusowego,
 • budowa szaletu miejskiego,
 • budowa parkingów: Przedszkole, Poczta, Szkoła przy ul. 1 Maja, przystań przy ul. Parkowej,
 • budowa oświetlenia ledowego w miejsce sodowego,

DROGI I CHODNIKI

 • przebudowa ulic: Borków, Parkowej, Sportowej, Leśnej, Zachodniej i Olsztyńskiej,
 • przebudowa chodników na ulicach: Chopina, Górnej, Parkowej i Okrzei,
 • przebudowa dróg w Prusimiu, Iglicach, Dorowie i Lubieniu Dolnym i do Łosośniczki,
 • budowa oświetlenia ulicznego w Lubieniu Dolnym, Łagiewnikach i Gardzinie,

KANALIZACJA SANITARNA

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Łabuniu Wielkim, Przemysławiu i Naćmierzu,
 • budowa wodociągu do Naćmierza i Przemysławia,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
 • bez kanalizacji zbiorczej,

W wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku, Głosuj na mnie i kandydatów na radnych z listy komitetu KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW.

Materiał sfinansowany przez KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW