Portal Resko24.pl - Menu boczne

AKTUALNOŚCI

Biskup szczeciński Andrzej Dzięga wprowadza rewolucyjne zmiany. Do tej pory do I Komunii Świętej przystępowały dzieci uczęszczające do drugiej klasy szkoły podstawowej. Uroczystości odbywały się w grupie i poprzedzone były wielomiesięcznymi przygotowaniami. Jednak za sprawą wspomnianych norm Abp Dzięga wycofał zasadę, według której do I Komunii Świętej mają przystępować dzieci klas drugich.

Arcybiskup swoje działania poparł faktem, że nigdy nie było powiedziane, w jakim wieku dzieci mają przystąpić do tego sakramentu.Teraz rodzic będzie decydował, czy dziecko dojrzało do przyjęcia sakramentu. Koniec z wysyłaniem do komunii dzieci z drugiej klasy podstawówki. Do tego kameralne "komunie rodzinne" zamiast pokazowych masówek.

"Wraz z początkiem nowego roku duszpasterskiego wycofuję zasadę mówiącą, że do Pierwszej Komunii Świętej przystępują uczniowie II klasy szkoły podstawowej. Taka zasada nigdy nie była w Kościele formalnie przyjmowana. Ukształtowała się jako wieloletni zwyczaj" - ogłosił arcybiskup.

Na podstawie sprawozdania z badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie stwierdza, że jakość  wody  w  zakresie  parametrów  zbadanych  organoleptycznie, chemicznie i bakteriologicznie  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdzono przydatność do spożycia w badanym zakresie dla wodociągów:

Wodociąg miejski: Resko-Szpital

Na ostatniej w starym roku sesji Rada Miejska w Resku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok. Projekt uchwały dotyczący nowego budżetu został przyjęty jednogłośnie. W 2014 rok weszliśmy z ponad 6 milionowym deficytem.

Na 2014 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 33.045.746,33 złotych, w tym dochody bieżące 27.782.165,32 złotych, majątkowe 5.263.581,01 złotych.

W dniach 24.02-1.03.2014 roku po raz 14 obchodzony będzie w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Policja zachodniopomorska w ramach realizacji swoich zadań nie tylko inicjuje ale także współuczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

RESKO. Jan Muszyński jest znaną i szanowaną postacią w Resku, jest jednym z najstarszych mieszkańców  miasta. Jest również kombatantem i stolarzem na emeryturze.

10 lutego br. to dla niego dzień szczególny - 90 lat temu przyszedł na świat  we wsi  Domniaska, województwo Belcy w Mołdawii. Z tej okazji żona Aniela, córki Magdalena i Agnieszka oraz  syn Piotr sprawili mu niespodziankę, zapraszając na jubileuszową uroczystość ważnych dla pana Jana gości.

Wędkarze z koła PZW Łosoś” w Resku podsumowali dorobek minionego roku oraz wybrali nowe władze.

Nowym prezes został wybrany Wiesław Więckiewicz, a w skład zarządu weszli: Stanisław Gibki, Mateusz Wiktor, Jerzy Ledzion, Edward Kominiak i Jerzy Kornet.

„Moczykije” z Reska są organizatorami ciekawych zawodów z udziałem kolegów z innych kół w regionie, a m.in. „Jazia Regi” i nocnych połowów na jeziorze w Starej Dobrzycy.

Źródło: 24kurier.pl

Nadleśnictwo Resko zwraca się do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność na drogach. Nasza redakcja przyłącza się do tego apelu.

W związku ze zwiększoną migracją i płochliwością zwierzyny leśnej, związaną z przedłużającym się okresem zimowym, a także niepokojem związanym z okresem zrzucania poroży Nadleśnictwo Resko prosi kierowców o zmniejszenie prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne, a także rolne w szczególności w okolicy zadrzewień.

STAROGARD. 20 lutego (czwartek) o godz. 17.00 w Starogardzie odbyło się zebranie sołeckie. Pojawili się na nim: burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński, sołtys Jacek Jankowski oraz radni: Renata Kulik i Marek Wierzbowski.

Głównym tematem spotkania było omówienie planu budowy świetlicy, która ma powstać we wsi. Burmistrz Reska powiedział, że po analizie radni zaakceptowali pomysł jej zbudowania. Zapowiedział również, że są już zabezpieczone pieniądze na plany świetlicy.

RESKO. Klub Kobiet Aktywnych “KA-60” obchodził w styczniu pięciolecie działalności. Jego założycielką jest Maria Sękowska - znana mieszkańcom Reska i okolic jako profesor biologii LO. Charyzmatyczna postać w czasie aktywności zawodowej, swoją energię wykorzystała również w okresie emerytalnym. Zaprosiła do Klubu osoby, które według niej, wykazywały się i wykazują przedsiębiorczością i aktywnością.

Kobiety, które znały się tylko powierzchownie, stworzyły zespół charakteryzujący się więzią, wizją twórczą i kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu. W skład Klubu wchodzi 20 osób. Obecnie jego kierownictwem zajmuje się Wanda Dranczewska, która czuwa nad realizacją wypracowanych form pracy oraz aktywizuje członkinie do nowych pomysłów. Niewątpliwym wsparciem dla naszego zgromadzenia jest przychylność i pomoc Dyrekcji i pracowników Centrum Kultury w Resku. Dzięki opiece tej instytucji udało nam się zorganizować wiele ciekawych imprez.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x