Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Starostwo Powiatowe w Łobzie podjęło kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 152 przebiegającej przez Starogard, gm. Resko. Można to krótko skomentować - za późno! Jednak warto podjąć wszystkie możliwe kroki, aby straszny scenariusz sprzed kilku dni znowu się nie powtórzył.

Opisywany problem jest wszystkim bardzo dobrze znany. We wrześniu 2018 roku, również interweniowaliśmy w tej sprawie. Wcześniej w tej sprawie interweniowali mieszkańcy Starogardu. Ich apele były kierowane do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz Burmistrza Reska.

Po naszych publikacjach: Niebezpieczny zakręt w Starogardzie. Mieszkańcy nie chcą czekać, aż dojdzie do tragedii! do Starogardu przyjechał koszaliński oddział TVP Szczecin i zrealizował reportaż: Zakręt grozy. Mieszkańcy Starogardu chcą barierek do ochrony przed piratami drogowymi. Pomimo kolejnych interwencji, sytuacja niewiele się poprawiła, a wprowadzone zmiany miały charakter wyłącznie kosmetyczny.

Niestety życie szybko zweryfikowało bierność urzędników, tym razem doszło do strasznej tragedii. W sobotę 21 marca, przed godz. 22, właśnie na tym zakręcie doszło do potrącenia 17 - letniej mieszkanki Starogardu. Sprawca wypadku był kompletnie pijany. Poszkodowana doznała rozległych obrażeń ciała i urazów wielonarządowych, cały czas przebywa w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Szczecinie. Czy bariery energochłonne mogły złagodzić przebieg tego strasznego wypadku? W tej chwili ciężko jest to oceniać, jedno jest pewne - Wiktoria potrzebuje pilnej pomocy: https://zrzutka.pl/a9s477.

Starostwo Powiatowe w Łobzie podjęło Uchwałę

Renata Kulik - Starosta Łobeski, wyszła z inicjatywą do Rady Powiatu, o możliwie szybkie podjęcie kroków w sprawie poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi wojewódzkiej nr 152 w miejscowości Starogard. W związku z tym, 24 marca Rada Powiatu podjęła stosowną Uchwałę.


UCHWAŁA NR V/XIX/131/2020 RADY POWIATU W ŁOBZIE z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Łobzie odnośnie zastosowania elementów ochronnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 152 na łuku drogi biegnącym od skrzyżowania z drogą na Krosino w kierunku centrum miejscowości Starogard.

Na podstawie §8 ust. 2 Statutu Powiatu Łobeskiego, przyjętego Uchwałą nr XVI/94/2019 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łobeskiego (Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6725), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Łobzie wyraża stanowisko w sprawie zastosowania elementów ochronnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 152 na łuku drogi biegnącym od skrzyżowania z drogą na Krosino w kierunku centrum miejscowości Starogard w Powiecie Łobeskim.

2. Stanowisko stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Stanowisko zostanie przekazane zarządcy drogi wojewódzkiej 152. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Sola

Uzasadnienie: 

Załącznik do uchwały Nr V/XIX/I 31 /2020 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 marca 2020 r. Stanowisko Rady Powiatu w Łobzie odnośnie zastosowania elementów ochronnych na drodze wojewódzkiej 152 na luku drogi biegnącym od skrzy.wania z drogą na Krosino w kierunku centrum miejscowości Starogard.

W dniu 21 marca 2020 r. ok. godz. 22.00 w miejscowości Starogard w Powiecie Łobeskim, na drodze wojewódzkiej 152, na łuku drogi o długości ok.200 mb biegnącym od skrzyżowania z drogą na Krosino w kierunku centrum miejscowości Starogard, kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, gdzie potrącił 17-letni osobę, która doznała bardzo poważnych urazów.

W nawiązaniu do ww. zdarzenia Rada Powiatu w Łobzie zwraca się do zarządcy ww. drogi o podjęcie pilnych działań i zastosowanie takich elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które skutecznie będą ochraniać pieszych użytkowników ciągu pies.go biegnącego wzdłuż bardzo niebezpiecznego zakrętu.

Z informacji jakie posiada Starosta Łobeski wynika, że zarówno mieszkańcy jak i Burmistrz Reska wielokrotnie informowali zarządcę drogi o częstych zdarzeniach drogowych na opisanym łuku drogi, wielokrotnie dochodziło tam do najeżdżania pojazdami na chodnik. Niestety ich petycje i prośby nie znalazły zrozumienia u zarządcy drogi. Z informacji jakie posiada Starosta Łobeski wynika, że  jedynym rozwiązaniem, jakie zaproponował zarządca drogi jest ograniczenie prędkości dla pojazdów. Wnioskowane przez mieszkańców zastosowanie barier energochłonnych zdaniem zarządcy drogi, jest niemożliwe do zastosowania ze względu na zbyt wąski pas drogowy.

Z takim stanowiskiem trudno się zgodzić. Zastosowanie ograniczenia prędkości jest mało skuteczne, bowiem jego działanie zależy od świadomości i odpowiedzialności osób kierujących pojazdami. O ile jest to zawodne, pokazało ostatnie zdarzenie, gdzie kierujący był pod wpływem alkoholu. Zastosowanie barier energochłonnych jest zdecydowanie bardziej skutecznym sposobem ochrony pieszych. W obecnym systemie prawnym zarządca drogi ma uprawnienia nabywania terenów pod potrzeby inwestycji drogowych za odszkodowaniem.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity D.U. z 2015 r., nr 2031, z późn. zmianami) zwanej „specustawą drogową". Zarządcy dróg są prawnie tak umocowani, że mają prawo nabywania tych nieruchomości z mocy prawa. Nie ma zatem żadnych przeszkód prawnych, aby poszerzyć ww. pas drogowy, w taki sposób, aby można było zastosować bariery energochłonne przesuwając jednocześnie chodnik o kilka metrów wgłęb przejętego obszaru.

Z naszego rozeznania wynika, że obszar przyległy do pasa drogowego w tym miejscu jest niezabudowanym nieużytkiem, zatem sama procedura przejęcia gruntu z mocy prawa nie wzbudzała by problemów proceduralnych.

W związku z tym, zwracamy się do zarządcy drogi z prośbą o pilne spowodowanie rozpoczęcia procedury budo, barier energochłonnych na ww. odcinku drogi.

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Jasiu
+2 # Jasiu 2020-03-26 08:54
Gmina jak zawsze działa dopiero jak coś się stanie.
Zgłoś administratorowi
Agnieszka D.
+11 # Agnieszka D. 2020-03-26 20:19
Tym razem to zadziałało Starostwo, a nie gmina. Jak w tekście było napisane - gmina już interweniowała.
Zgłoś administratorowi
anonim
+3 # anonim 2020-03-30 17:09
Co nie zmienia faktu, że musiała się wydarzyć taka straszna rzecz, aby ktokolwiek interweniował. Skoro gmina zgłaszała już problem- widocznie za słabo. Ważniejsze były proste chodniki w resku niż zdrowie i życie ludzi :)
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x