Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W środę 1 kwietnia 2020r. ruszył projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup m.in. komputerów przeznaczonych dla uczniów. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów przeznaczono 186 milionów złotych. Na zakup sprzętu można uzyskać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

W dniu 9 kwietnia 2020r. Gmina Resko podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Resko pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 tysięcy złotych.

 

Jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina.

W dniu 01.04.2020r. Gmina Resko opublikowała zapytanie ofertowe na zakup 27 komputerów w ramach ww. grantu.

To sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę. Sprzęt zostanie przekazany do szkół, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x