Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Do naszej redakcji napisał Czytelnik z pytaniem, kiedy w naszym mieście odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Jak się okazuje, w Resku tego typu odpady trzeba dostarczać we własnym zakresie do tzw. PSZOK przy ul. Zielonej.

Jak nas poinformowała Danuta Mielcarek, sekretarz gminy Resko, odpady wielkogabarytowe, pochodzące z gospodarstw domowych - stanowiące wyłącznie odpady komunalne, można bezpłatnie oddać do składowania w Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów (PSZOK), znajdującego się w Resku przy ul. Zielonej - obok oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny jest w piątki, w godzinach 8 - 18, soboty w godzinach 8 - 16, w poniedziałki, w godzinach 8 - 18.

W innych miastach taka zbiórka jest organizowana nawet dwa razy w roku. Nie wszyscy dysponują odpowiednim transportem, zorganizowanie takiej zbiórki na pewno byłoby dużym ułatwieniem dla wielu mieszkańców. Wierzymy, że nasz lokalny model sprawdza się w praktyce. Oby nie było tak, że jak już ktoś załaduje te swoje gabaryty, to zamiast do PSZOK w Resku jedzie do najbliższego lasu i tam porzuca swoje śmieci. Przypomnijmy, że na terenie całej naszej gminy jest tylko jeden punkt - właśnie ten w Resku.

 

W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych (nie pochodzące z działalności gospodarczej) na terenie gminy Resko:

  • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.metale - np. puszki aluminiowe
  • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.tekstylia – np. ubrania
  • szkło - np. słoiki, butelki,odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. trawa, liście, gałęzie, obierki z warzyw i owoców,
  • odpady wielkogabarytowe - np. meble, okna, wanny,przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) np. monitory, telewizory, komputery, lodówki, kuchenki itp.
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Oddający odpad, zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu wypełnienia oświadczenia o pochodzeniu odpadu i jego identyfikacji, w przeciwnym wypadku odpad nie zostanie przyjęty.

Odpady pochodzące z remontów zleconych firmom i osobom zajmującym się zarobkowo wykonywaniem prac remontowo-budowlanych nie będą przyjmowane.

Odpad wytworzony w wyniku działalności zarobkowej, wytwarzający winien oddać do firmy zajmującej się zagospodarowaniem odpadów (na terenie gminy Resko jest to firma ZUBIK ul. Kopernika 1).

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

  • eternit,
  • odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, dotyczy to głównie odpadów typu: tekstylia, gabaryty: meble, sprzęt rtv i agd, budowlane i rozbiórkowe, opony i części samochodowe, itp.

PSZOK w Resku, ul. Zielona 2

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x