Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Dzisiaj, tj. 7 listopada 2019 r., otrzymaliśmy odpowiedź z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie planowanego zakończenia działalności spółki lekarskiej "COR" w Resku.

Jak informowaliśmy wcześniej w okresie przejściowym, do czasu kiedy pojawi się nowy podmiot który zapewni opiekę lekarską na terenie gminy Resko, mogą pojawić się problemy z dostępem do opieki lekarskiej działających w ramach POZ.

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie:

Świadczeniodawca, NZOZ w Resku, poinformował ZOW NFZ o zamiarze zamknięcia przychodni z końcem roku – obowiązek uprzedzenia Funduszu o zaprzestania udzielania świadczeń wynika z umowy.

W związku z tą zapowiedzią z inicjatywy burmistrza trwają obecnie starania, by zachować dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej na miejscu, w Resku.

Zachodniopomorski Oddział NFZ deklaruje swój udział w planowanych rozmowach, wszelką możliwą pomoc oraz ułatwienie w sprawach formalno-prawnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co do zasady: organizacja podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest zadaniem własnym gminy

(gmina zapewnia odpowiednią bazę lokalowa, spełniającą wymogi dla podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; zapewnia także personel z wymaganymi kwalifikacjami). NFZ zawiera umowę na podstawie złożonego przez podmiot leczniczy wniosku i finansuje udzielane przez niego świadczenia.

 

W podstawowej opiece zdrowotnej nie ma postępowań konkursowych. Uprawniony podmiot składa do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o zawarcie umowy. Fundusz finansuje świadczenia lekarza (pielęgniarki i położnej) zgodnie z populacją deklarowaną na listach aktywnych.

Małgorzata Koszur, Rzecznik Prasowy ZOW NFZ w Szczecinie

Czekamy na dalsze informacje, dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Resko.

Resko24.pl

 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x