Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W gminach, które zdecydują się na wprowadzenie nowej jednostki, zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przestanie funkcjonować ośrodek pomocy społecznej. Gmina Resko właśnie wprowadziła taką zmianę.

Akt ma na celu ułatwienie samorządom gminnym integracji i koordynacji różnego rodzaju usług społecznych dzięki nowej jednostce organizacyjnej - centrum usług społecznych (CUS). Zgodnie z ustawą, CUS-y mają być nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

Centra mają umożliwić pełną koordynację usług społecznych w jednym miejscu i ułatwienie mieszkańcom korzystania z pomocy społecznej, żeby nie musieli udawać się do różnych urzędów w celu załatwiania spraw z tego zakresu.

 

Komunikat Centrum Usług Społecznych w Resku:

Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Resku stanowi:
§ 1. 1. W celu zaspokajania potrzeb gminy Resko w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług, z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się „Centrum Usług Społecznych w Resku".
2. Centrum tworzy się przez przekształcenie funkcjonującego w Gminie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

Wyjaśnienie:
Z dniem 01.01.2020r. zadania, które do tej pory realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1818) zostały przekazane do realizacji przez Centrum Usług Społecznych, ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko. Oznacza to, że dotychczasowe sprawy prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku zostały przejęte w całości i będą prowadzone przez Centrum Usług Społecznych. 

Centrum Usług Społecznych
ul. Boh. Monte Cassino 10
72-315 Resko
Tel: 91 39 51 396

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x