Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Działając na podstawie przepisów § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz.697) informuję, że uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, z dniem 22 kwietnia 2020 roku wprowadzam nowe procedury w zakresie obsługi interesantów planujących załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Resku.

     1. Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Resku, podlega ograniczeniu polegającym

na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

     2. Do zadań, o których mowa w ust.1 pkt 1 zalicza się sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianą);

6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami);

7) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zmianą).

    3. W przypadku konieczności kontaktu z Urzędem wprowadzony zostaje:

1) kontakt telefoniczny poprzez sekretariat pod numerem tel. 91 39 51 503;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail resko@resko.pl

3) za pośrednictwem numerów telefonów komórkowych bezpośrednio z pracownikami merytorycznymi Urzędu:

4) w wyjątkowych przypadkach, o ile do dokonania czynności - załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 2 wymagana będzie wizyta interesanta w budynku Urzędu, właściwy merytorycznie pracownik po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, wyznaczy interesantowi dzień i godzinę spotkania w budynku Urzędu. Interesant może wejść do Urzędu wyłącznie w masce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz w rękawiczkach.

    4. Sprawy, które można załatwić drogą elektroniczną – należy kierować na adres:

1) w przypadku nieposiadania ważnego podpisu elektronicznego: na e-mail resko@resko.pl

2) w przypadku posiadania ważnego podpisu elektronicznego: na adres skrzynki podawczej:

/32y5b4kseh/SkrytkaESP

  5. Powyższe procedury obowiązują do dnia odwołania.

BURMISTRZ RESKA - ARKADIUSZ CZERWIŃSKI

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x