Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W piątek, 11 czerwca br., odbyło się oficjalne spotkanie i omówienie nowych inwestycji w infrastrukturze wodno-ściekowej na terenie Reska. Cały projekt był realizowany kilka lat i pochłonął miliony złotych. Dziś możemy się cieszyć m.in. nowoczesną i w pełni automatyczną stacją uzdatniania wody w Resku oraz znaczącymi modernizacjami w sieci wodociągowej i ściekowej .

W zakres przeprowadzonych prac weszła przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku, przebudowa sieci wodociągowych w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej i modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakres przeprowadzonych prac przedstawił Paweł Manowiec, prezes spółki WiK w Resku oraz Karol Królak - członek zarządu firmy Eko Wodrol Sp. z o.o. i Jacek Lehmann - kierownik robót sanitarnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie władz Reska oraz osoby i podmioty które współrealizowały ten projekt. Byli to m.in.:

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie,

Inżynier Kontraktu ( firma nadzorująca realizację zadań z ramienia inwestora ) – Rejonowy Zarząd Inwestycji w Człuchowie Sp. z o.o., z siedzibą w Człuchowie,

Jednostka Realizująca Projekt (JRP - odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie projektu przed Urzędem Marszałkowskim) – Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

Inwestor – Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” z siedzibą w Resku.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Resku

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonano kompleksową modernizację ujęcia wody głębinowej wraz z technologią jej uzdatniania i dystrybucji do sieci oraz poprawę warunków obsługi obiektu poprzez przeprowadzenie szeregu prac o charakterze instalacyjno-budowlanym w celu zautomatyzowania procesów poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres zrealizowanych prac w stacji:
- modernizacja budynku stacji uzdatniania wody – wykonano nowe poszycie dachowe (z dociepleniem), docieplenie ścian i nową elewację, zamontowano nowe orynnowanie oraz nową instalację odgromowa; wewnątrz budynku, w części technologicznej, ułożono nową posadzkę z płytek gresowych, a na ścianach płytki ścienne,
- zagospodarowanie terenu – część terenu oraz ścieżki komunikacyjne wyłożono kostką brukową typu „polbruk”, dokończono ogrodzenie terenu i zamontowano nową bramę wjazdową,
- wymiana układu technologicznego - stacja została wyposażona w całości w nowe urządzenia, armaturę, sieci międzyobiektowe, a także instalację elektryczną i aparaturę kontrolno - pomiarową i automatykę (AKPiA). Zainstalowano na dwóch istniejących studniach nowe agregaty pompowe, obudowy głowic studziennych.

Wewnątrz stacji zmontowano cztery zbiorniki, dwa do odżelaziania i dwa do odmanganiania wody, aerator (zbiornik, w którym woda jest napowietrzana) oraz sprężarki. Sprężone powietrze służy do napowietrzania wody oraz automatycznego sterowania układem kilkunastu przepustnic. Bardzo istotnym celem inwestycji była zamiana jednostopniowego systemu zasilania sieci w wodę na system dwustopniowy. Dzięki wybudowaniu dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 tyś m3 każdy oraz systemu pompowego, składającego się z czterech, mogących pracować równolegle pomp ( w zależności od zapotrzebowania na wodę ), osiągnięto możliwość dostawy wody do sieci przez dobę, niezależnie od poboru wody ze studni. Dla zapewnienia ciągłości pracy obiektu wyposażono go w automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy. I wreszcie kolejny istotny element to automatyczny system sterowania i wizualizacji procesów uzdatniania wody zapewniający ciągłą kontrolę stanu pracy instalacji i jej zdalne sterowanie z poziomu systemu wizualizacji SCADA.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK wyniósł 3.672.795,41 zł

Sieć wodociągowa na terenie miasta

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonano budowę oraz zmodernizowano łącznie 1.750 m sieci wodociągowej w Resku, w ul. Wojska Polskiego i Chopina, na odcinku od ul. 1.Maja ( na wysokości budynku szkoły podstawowej ), do ul. Sucharskiego, po obu stronach ulic oraz w ul. Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Buczka do ul. Polnej.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK, wyniósł 1.206.000,00 zł.
Na realizację obu w/w inwestycji spółka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 3.098.735,99 zł. W pozostałej części inwestycja została sfinansowana z pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW oraz ze środków Gminy Resko. Należy niewątpliwie podkreślić rolę Rady Miejskiej w Resku oraz Burmistrza Reska, Pana Arkadiusza Czerwińskiego, w podjęciu decyzji o dofinansowaniu spółki ( w formie powiększenia kapitału zakładowego ) i tym samym umożliwieniu spięcia finansowania.

Oczyszczalnia wody w Resku

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku, przeprowadzona została również w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W ramach tego zadania wykonano:
- gruntowny remont obu komór przepompowni głównej, tj. komory ścieków dopływających z sieci kanalizacyjnej i komory ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym,
- montaż kraty zgrzebłowej o prasopłuczki do separacji skratek ( części stałych dopływających ze ściekami ),
- montaż nowych dmuchaw do napowietrzania ścieków,
- przebudowę poletka do składowania osadów ściekowych - budowa ścian oporowych na całym obwodzie, budowa zadaszenia i ścian bocznych w górnej części obiektu,
- prace budowlane w budynku odwadniania osadów oraz montaż urządzeń: prasy ślimakowej, układu dozowania flokulantu ( substancja wzmagająca proces odwadniania osadów ), układu dozowania wapna do higienizacji osadów,
-  montaż stacji zlewnej dla ścieków dowożonych,
- budowa komory do pomiaru ścieków oczyszczonych i montaż przepływomierza,
- montaż nowoczesnego układu aparatury kontrolno pomiarowej, automatyki i wizualizacji dla całego obiektu, w tym nowego układu zasilania i sterowania poszczególnymi blokami i urządzeniami oczyszczalni,
- instalacje nowego agregatu prądotwórczego.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK, wyniósł 4.765.851,17 zł.

Na realizację w/w inwestycji spółka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 3.557.243,82 zł. Tak, jak w przypadku wcześniej opisanych inwestycji, również dla tego zadania spółka pozyskała pożyczkę w WFOŚiGW w Szczecinie oraz otrzymała dofinansowania od Gminy Resko.

Omówienie zrealizowanych inwestycji:

Zmodernizowane obiekty:

Resko24.pl, fot. Piotr Bartnicki, informacje o projekcie: WiK Resko

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

A
+4 # A 2021-06-16 14:48
Tyle Tyle milionów wydane na oczyszczalnie A śmierdzi bardziej niż przed modernizacją życie w okolicy oczyszczalni staje się uciążliwe czasami daje tak ostro jakby skladowali tam martwe zwierzęta.
Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x