Portal Resko24.pl - Menu boczne

REGULAMINY

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków użytkowania witryny oraz Polityki prywatności stosowanej w naszej domenie.

Ogólne Wydawca

Wydawcą witryny RESKO24.PL jest firma: ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE z siedzibą w Resku.

Treść witryny: Wydawca dokłada wszelkich starań, aby treści witryny były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, dokładne i poprawne. Mogą się jednak zdarzyć usterki, pomyłki, nieścisłości lub błędy, za które przepraszamy.

Zawartość naszych witryn jest udostępniana w formie JAK WIDAĆ. Wydawca witryny nie gwarantuje, że jej zawartość sprosta oczekiwaniom odwiedzających, ani też nie gwarantuje że każdy materiał jest dokładny, kompletny i wyczerpujący.

Odpowiedzialność: Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania zawartych w witrynie informacji, w szczególności za jakiekolwiek decyzje życiowe czy finansowe.

Copyright: Cała zawartość witryn - w tym grafika, obrazy, dźwięki, a także wybór i układ treści - jest chroniona przez prawo w Polsce i za granicą. Wszystkie loga, znaki handlowe, slogany, opisy produktów, umieszczone na stronach witryny należą do prawowitych właścicieli i podlegają przewidzianej prawem ochronie.

Reprodukcja: Wszelkie prawa do reprodukcji, powielania i upowszechniania materiałów dostępnych w witrynie należą do Wydawcy lub Autorów.
Profile i treści zamieszczane przez użytkowników: Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści które miałby charakter wulgarny, obraźliwy i niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Zakazuje się zamieszczania informacji które mają charakter typowo promocyjny lub reklamowy w istniejących lub dopiero stworzonych profilach lub spamowania w którejkolwiek części portalu (np. komponent komentarzy lub ogłoszeń drobnych).

Informacje ogólne

Jako operator niniejszej strony bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i stosownie do przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych, z wyjątkiem opcji skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe, to wszystkie dane, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osoby. O ile na naszych stronach będą zbierane dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko, adresy e-mail), to w miarę możliwości, będzie się to odbywać dobrowolnie.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji drogą e- mailową oraz przy wykorzystania formularza kontaktowego) może zawierać luki w zabezpieczeniach.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony mogą Państwo znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

1. Nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE Piotr Bartnicki (zwany dalej „Wydawcą”),

72-315 Resko, ul. Polna 2a/3

Email: redakcja@resko24.pl
Telefon: +48 604 394 216

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania.

a) Wizyta na stronie internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę www.resko24.pl przeglądarka internetowa w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logowania. Do czasu automatycznego usunięcia są rejestrowane następujące informacje:

• Adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
• Data i czas zapytania,
• Nazwa i adres URL wywoływanego pliku,
• Stroma internetowa, z której zrealizowano dostęp (URL referencyjny)
• Używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa przeglądarki oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu (access provider)

Regulamin korzystania z usługi "Ogłoszenia drobne" w portalu Resko24.pl

I. Postanowienia ogólne

Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Gazecie internetowej resko24.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu resko24.pl zwanej "Ogłoszenia Drobne".
Ogłaszającym w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz "Dodaj Ogłoszenie"
Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Ogłaszający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

Ogłaszający zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Ogłaszający udostępnia usługę.
W przypadku uzyskania przez resko24.pl informacji o korzystaniu przez Ogłaszające z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, resko24.pl ma prawo przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

1. Umieszczanie komentarzy jest dobrowolne. Każdy, kto korzysta z tej usługi portalu Resko24.pl, zgadza się na stosowanie do zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.

3. Zabronione jest umieszczanie komentarzy, które:
- są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
- zawierają wulgaryzmy,
- naruszają dobra osobiste osób publicznych, powszechnie rozpoznawalnych lub innych, które zgłoszą roszczenie do portalu Resko24.pl,
- obrażają inne narodowości, religie, bądź propagują systemy uznane przez polskie prawo za totalitarne,
- nawołują do agresji lub działań niezgodnych z polskim prawem,
- zawierają dane osobowe,
- są reklamami
- zawierają uwagi skierowane do redakcji lub pracowników portalu Resko24.pl. Od kontaktu z redakcją jest poczta mailowa, wszelkie zastrzeżenia proszę zgłaszać na adres: redakcja@resko24.pl .

Niezależny portal informacyjny Resko24.pl to pierwszy i jedyny w mieście nad Regą serwis internetowy. Nasi Czytelnicy mają Resko i wydarzenia na wyciągnięcie ręki całą dobę, 7 dni w tygodniu. Chcielibyśmy o Resku i Gminie Resko wiedzieć wszystko, a w każdym razie staramy się, aby być najlepiej poinformowanym medium w okolicy.

Portal Informacyjny Resko24.pl powstał 21 grudnia 2013 r. i kontynuuje nieprzerwanie swoje dzieło. Naszym celem jest tworzenie bezpłatnego, rzetelnego i kompleksowego serwisu internetowego głównie dla Mieszkańców Reska i okolic. Stawiamy na aktualne i ciekawe informacje społeczno-polityczne, w tym wydarzenia z dziedziny kultury i sportu. Nie pomijamy również historii naszego regionu i tematyki zdrowotnej oraz problemów mieszkańców.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x