Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Cały projekt nosi nazwę "Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko". Już za kilka dni wykonawca kończy prace w Resku i Starogardzie. 

Właśnie zrealizowano dwa projekty budowlane: "Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku uczytelniająca relikty archeologiczne średniowiecznego zamku" oraz "Trwałe zabezpieczenie ruin pałacu w Starogardzie, gm. Resko". Środki pieniężne na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie całego projektu wyniosło, aż 85 procent całkowitej kwoty poniesionej na jego realizację. Całość inwestycji pochłonęła 3 233 981,33 zł, otrzymane dofinansowanie wyniosło 2 748 884,11 zł. Podana kwota dotyczy wzgórza w Resku i ruin pałacu w Starogardzie. Gmina Resko już wcześniej poniosła koszty związane z prowadzonymi pracami archeologicznymi i przygotowaniem dokumentacji, to są koszty które również zostały ujęte w tym projekcie i zostały dofinansowane.

Przypomnijmy, że na wzgórzu Borków od 2014 roku były prowadzone badania archeologiczne. Realizacja tego typu prac, to niezbędny wymóg przed ewentualnym dalszym zagospodarowaniem tego terenu. Nigdy wcześniej nikt nie prowadził badań archeologicznych na terenie tzw. "górki". Okazało się, że pod warstwą ziemi, żwiru i gruzu w dobrej kondycji zachowały się fundamenty dawnego zamku Borków. W związku z tym trzeba było przeprowadzić szereg prac zabezpieczających pozostałości zamku i przebudować obiekt, aby mógł być on dostępny dla zwiedzających i stać się pewnego rodzaju atrakcją Reska. Dlatego pojawił się pomysł tzw. rekompozycji wzgórza Borków. Inwestycja była powiązana z trwałym zabezpieczeniem ruin pałacu w Starogardzie.

Zamek Borków

Zamek, początkowo drewniano-ziemny, zbudowano w II poł. XIII wieku z inicjatywy Jakuba Borka (Borcka), syna kasztelana kołobrzeskiego Jana. Murowana warownia powstała prawdopodobnie w II poł. XIV wieku. Wcześniej na miejscu tym funkcjonował gród strzegący traktu Kołobrzeg - Starogard.

  • lata 1260-1270 - budowa drewnianego zamku
  • 1295 r. - pierwsza wzmianka o zamku w dokumencie wydanym z okazji podziału księstwa na dzielnice. Wiadomo, że zamek był podzielony i jego właścicielami były rody Borków i Vidantów
  • 1365 r. - Vidanci sprzedali swoją część księciu pomorskiemu Bogusławowi V. Przypuszcza się, że w tym czasie nastąpiła przebudowa zamku na obiekt w pełni murowany
  • 1447 r. - zamek w całości powrócił do Borków
  • 1774 r. - na miejscu zniszczonego zamku Borkowie postawili dwór
  • 1826 r. - dwór został zburzony

Za kilka dni wykonawca kończy swoje prace. Projekt, zwłaszcza "Wzgórza Borków", zapowiadał się naprawdę imponująco i  tak jest w rzeczywistości. Obecnie wykonywane są ostatnie prace wykończeniowe, właściwie kosmetyczne. Można śmiało stwierdzić, że zyskaliśmy nowy, atrakcyjny obiekt w Resku. Dawna górka, porośnięta drzewami z kawałkami tandetnej betonowej fasady, zamieniła się w imponujący obiekt nawiązujący do historii tego miejsca. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia bezpośrednio na kamienny dziedziniec. Dziedziniec jest dość charakterystyczny, ułożony z kamieni polnych, nietypowo pochylony. Jest to jeden z elementów dawnego zamku Borków, który zachował się do dzisiejszych czasów i został utrzymany w obecnym obiekcie. Wejście od strony ul. Borków jest stylizowane na pomost który przebiega nad fragmentem fosy. W wejściach zainstalowano stalowe bramy. Wewnątrz jest scena oraz odkryte pomieszczenie piwniczne do którego można zejść schodami ułożonymi z cegły. Nad piwnicą zainstalowano stalowy pomost widokowy. Całość okalają masywne mury. Budowla wygląda jak dawna warownia, właśnie taką funkcję kiedyś pełnił zamek Borków. Była to budowla wraz z umocnieniami ziemnymi, mająca za zadanie utrzymanie określonego terenu i ochronę ważnych szlaków handlowych przebiegających przez nasze ziemie. Obiekt jest zelektryfikowany i oświetlony, zainstalowano również monitoring.

Poniżej zamieszczamy obszerną fotorelację ze wzgórza Borków.

fot. Wzgórze tuż przed rozpoczęciem inwestycji

fot. Wzgórze po zakończeniu prac archeologicznych, tuż przed rozpoczęciem inwestycji

fot. Wzgórze Borków po rekompozycji

Pałac w Starogardzie

W XIX wieku zespół pałacowy liczył ponad 20 budynków. Rezydencja była jedną z najbardziej okazałych na Pomorzu i stanowiła centrum rozległego klucza majątków rodu von Brock. Pod koniec lutego 1945 r., tuż przed wejściem żołnierzy Henning Borcke z żoną Honneliese uciekli do rodziny w późniejszym RFN-e. Po wkroczeniu wojsk radzieckich,  nad wsią powstała wielka łuna palącego się zamku. 
Żołnierze radzieccy spalili pałac z cennym wyposażeniem.

Ruiny pałacu zachowały się do dzisiaj, a projekt zakładał ich trwałe zabezpieczenie. Zakres prac prowadzonych w Starogardzie był zdecydowanie mniejszy niż w Resku. Dzięki zabezpieczeniu ruin, dzisiaj bez obawy, że coś nam spadnie na głowę, możemy bezpiecznie zwiedzić to miejsce. Oprócz zabezpieczenia ruin, uporządkowano teren wokół ruin, wybudowano drogi dojazdowe, parking i ustawiono wiaty przystankowe wraz z miejscami do parkowania rowerów.

fot. Pałac w Starogardzie w czasach swojej świetności, źródło: www.facebook.com/resko.regenwalde

fot. Ruiny pałacu w Starogardzie przed ich zabezpieczeniem

fot. Ruiny pałacu w Starogardzie w czasie ich zabezpieczania

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x