Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Październikowa sesja Rady Miejskiej obfitowała w tematy ważne dla każdego mieszkańca gminy Resko. Najwięcej emocji wzbudzały tematy związane z gminną oświatą.

Zaraz na początku sesji wręczono dyplom od marszałka województwa, dla pani Ewy Garbarczyk za udział w konkursie na Sołtysa Roku. Kolejnym miłym akcentem były podziękowania dla pana Adama Szatkowskiego. Burmistrz Reska złożył serdeczne podziękowania panu Adamowi Szatkowskiemu za pielęgnowanie historycznych wartości, promowanie patriotyzmu, tolerancji i wzajemnego szacunku, więcej w artykule: http://resko24.pl/aktualnosci/2814-podziekowania-dla-prezesa-klubu-szkol-westerplatte.html.

Sprawozdania Komisji

Zaraz po tym wystąpieniu Jan Czaban, przewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do kolejnych punktów. Swoje sprawozdania przedstawili członkowie komisji. Jak pierwsza swoje sprawozdanie odczytała radna Anna Sołonyna, Komisja Zdrowia i Polityki Socjalnej (od 15:55), następnie radny Sławomir Bus, Komisja Rolnictwa (od 16:52). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (od 18:41) przedstawiła Wioletta Kurdziel. Informacje z posiedzenia Komisji Budżetowej (od 27:34) przedstawił Roman Poniecki.

Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński przedstawił informacje (od 33.44) o działaniach podjętych między sesjami, o podmiotach wskazanych do przyjęcia skazanych do odpracowania zasądzonych godzin i na temat oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2018.

Obecna sytuacja oświaty w gminie Resko (rewelacyjnie, czy jednak nie ?)

Dyskusję w tym temacie rozpoczął radny Leszek Simonowicz (od 48:44), który poinformował radnych, że wyniki z języków obcych które osiągają uczniowie w trakcie egzaminów w szkole podstawowej nie są zadowalające w porównaniu z pozostałymi przedmiotami i wynikami w regionie. Radny stwierdził, że odbiciem takiego stanu rzeczy są słabe wyniki osiągane podczas egzaminów maturalnych i zapytał o ewentualny plan rozwiązania tego problemu.

Dariusz Siemasz, dyrektor Zespołu Szkół w Resku nie zgodził się (od 51:10) ze stanowiskiem radnego Simonowicza i zaczął wyliczać doskonałe wyniki osiągane w liceum w Resku, które przewyższają średnią krajową. Jednocześnie zapewnił, że możemy się porównywać tylko z najlepszymi szkołami w Szczecinie ... .

Radny Andrzej Nowak nie zgodził się (od 54:00) z interpretacją wyników przedstawioną Dariusza Siemasza, dyrektora Zespołu Szkół w Resku. Radny Nowak zauważył, że nie było 100% zdanych egzaminów maturalnych, bo 10 uczniów w ogóle nie przystąpiło do tego egzaminu.

Dyrektor Dariusz Siemasz, odpowiedział (od 56:20), że jest to liceum i nie każdy musi zdać, ale przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Podstawówka w jednym budynku

Były radny Adam Seredyński - nauczyciel Zespołu Szkół w Resku, zwrócił się (od 1:09:00) do Burmistrza Reska i Radnych Miejskich o zmianę Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku. Adam Seredyński argumentował, że Gmina powinna dokonać przekształceń szkół w taki sposób, aby Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku miała siedzibę przy ul. Bolesława Prusa 2 w Resku z utworzoną przy ul. Mariana Buczka 15 dodatkową lokalizacją do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Natomiast w uzgodnieniu z powiatem łobeskim Liceum i Branżowa Szkoła I stopnia powinny mieć siedzibę, przy ul. Wojska Polskiego 71 w Resku (budynek obecnej podstawówki).

Jak referował dalej Adam Seredyński, mówi o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. W związku z tym Rada Miejska w Resku była zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów dążąc do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Obecnie jest tak, że wszyscy uczniowie Zespołu Szkół (uczniowie szkoły podstawowej, liceum i szkoły branżowej.) muszą przechodzić na lekcje na wolnym powietrzu z jednego budynku do drugiego. Często kilka razy dziennie. Najgorzej, gdy jest to po wf. Jest to szczególnie uciążliwe i może mieć zły wpływ na zdrowie uczniów w czasie niepogody - tłumaczył Adam Seredyński.

Pełne wystąpienia radnych oraz zaproszonych gości, można obejrzeć w poniższym skrócie filmowym.

Przypominamy, że wszystkie (pełne) zapisy sesji Rady Miejskiej w Resku, można obejrzeć w zakładce Rada Miejska w Resku: http://resko24.pl/informator/rada-miejska-w-resku.html.

 

 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Arkadiusz
+19 # Arkadiusz 2019-11-20 07:32
Zastanawia mnie jak długo można tolerować całkowity brak kultury. W dodatku unikanie odpowiedzi, a wręcz aroganckie odnoszenie się do zadawanych pytań.

Ale cóż - rodzice od dawna mają nie najlepsze zdanie na temat tego człowieka. Jeśli zarządza placówką tak samo jak się zachowuje - nie wróży to jej dobrze. Może czas na zmianę?
Zgłoś administratorowi
Nadniemnem
+20 # Nadniemnem 2019-11-20 21:31
Mamy klasyczny przykład- NARCYZA- osoba, która nie lubi być krytykowana, bo w momencie krytyki,czy zadawania nie wygodnych pytań, obraża się i opuszcza pomieszczenie mu niesprzyjające. Jeżeli mamy najlepsze Liceum w Polsce i możemy się porównywać do dwójki, czy trzynastego liceum w Szczecinie, gdzie przypada w tych liceach sześciu uczniów na jedno miejsce a w Resku nie ma pełnej klasy, najlepsi uczniowie poszli po za Resko to gdzie tu prawda. W historii liceum Reska nigdy nie było tylu niezdających w klasie maturalnej, taki dyrekto r już by nie pracował a wyniki też były bardzo dobre akurat spotkałam osobę która mi to przybliżyła to wręcz było niedopuszczalne i uderzało w dyrektora. Panie burmistrzu to pański pracownik widać ,że daje mu pan przyzwolenie do takiego zachowania i traktowania wszystkich z góry. Chciałabym przypomnieć że to my podatnicy na was podatki płaci i z naszych podatków się utrzymujecie, szkoła i ratusz to nie są wasze prywatne zakłady pracy. To kompromitacja szkoły.
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x