Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Wraz z początkiem roku w życie weszły zapisy ustawy z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Rada Miejska w Resku 29 lipca 2019 roku podjęła nową Uchwałę w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urzędy miast i gmin wyjaśniają mieszkańcom, w jaki sposób od 1 stycznia 2020 powinna wyglądać selektywna zbiórka odpadów. Śmieci należy segregować na 5 frakcji, ta zasada obowiązuje w całym kraju i jest obowiązkowa. Oddzielne pojemniki lub worki powinniśmy mieć na metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Karą za niesegregowanie będzie wielokrotność opłaty

Na terenie gminy Resko, przyjętą karą jest czterokrotność dotychczasowej opłaty. Jeśli więc opłata w naszej gminie wynosi 19 zł od osoby, a kontrole wykażą, że odpadów nie segregujemy, nasza opłata może urosnąć nawet do 76 zł miesięcznie. O wysokości opłaty za niesegregowanie zadecydował samorząd.

UCHWAŁA NR XI/189/19  RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 29 listopada 2019 r.

§ 2. 1. Różnicuje się stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lokalową lub budynkową jednorodzinną, w następujący sposób:

1) od pierwszej osoby - 19,00 zł brutto/miesiąc;
2) od drugiej osoby - 18,00 zł brutto/miesiąc;
3) od trzeciej osoby - 16,00 zł brutto/miesiąc;
4) od czwartej osoby - 15,00 zł brutto/miesiąc;
5) od piątej osoby i każdej następnej - 8,00 zł brutto/miesiąc.

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki ustalonej w ust. 1, tj.:

1) od pierwszej osoby - 76,00 zł brutto/miesiąc;
2) od drugiej osoby - 72,00 zł brutt/miesiąc;
3) od trzeciej osoby - 64,00 zł brutto/miesiąc;
4) od czwartej osoby - 60,00 zł brutto/miesiąc;
5) od piątej osoby i każdej następnej - 32,00 zł brutto/miesiąc.

Pełna treść Uchwały: http://bip.resko.pl/

Problem w domach wielorodzinnych

W przypadku domów jednorodzinnych sprawa jest oczywista, bo widać, kto odpowiada za ewentualnie źle posegregowane odpady. Jednak w przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie kontenery są wspólne, bardzo trudno będzie ustalić, kto nie segreguje.

W zabudowie wielorodzinnej za segregację odpowiada właściciel nieruchomości, czyli wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Do tej pory wyglądało to tak, że właściciele poszczególnych lokali deklarowali wspólnocie lub spółdzielni, czy będą segregować odpady, czy nie. Na podstawie deklaracji wszystkich mieszkańców lub uchwały wspólnoty mieszkaniowej organ zarządzający nieruchomością decydował, jak zadeklaruje gospodarowanie odpadami gminie, czy zapłaci wyższą opłatę za niesegregowanie, czy niższą, za segregowanie odpadów.

Teraz  wszyscy mają narzucone segregowanie. Jeżeli będą lokale, które wyłamią się z tej zasady spowodują, że gmina będzie mogła nałożyć kary 4- krotnej opłaty. Problemem jest ponoszenie odpowiedzialności zbiorowej przez wszystkich mieszkańców, warto byłoby pomyśleć nad takim rozwiązaniem, które pomoże identyfikować lokatora, który nie przestrzega zasad segregacji, a nie karać wyższymi opłatami wszystkich mieszkańców.

Jeśli kontroler stwierdzi nagminną nieprawidłową segregację, będzie trzeba zastosować odpowiedzialność zbiorową i podwyższyć czterokrotnie opłatę za odbiór odpadów wszystkim mieszkańcom danej wspólnoty!

Warto trzymać się zasad

Czy butelki trzeba zgniatać a resztki wyrzucać? Zanim śmieci wylądują w koszu, kilka zasad o których powinniśmy pamiętać, przed wrzuceniem odpadów:

 • opróżnij opakowanie z resztek żywności,
 • odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków
 • odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet)
 • zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

Gdzie wyrzucić te odpady? Co do którego pojemnika?

1. Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

 • foliowe torebki
 • kartoniki po mleku i napojach
 • plastikowe nakrętki
 • opakowania po jogurtach
 • plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe
 • puszki po napojach

nie wrzucamy tu:

opakowań po aerozolach
opakowań zabrudzonych tłuszczem
pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych
ubrań i opakowań z tekstyliów

2. Pojemnik na papier

 • opakowania z papieru i tekstury
 • makulaturę, ulotki
 • kartowy
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • gazety

nie wrzucamy:

 • pieluch
 • chusteczek i ręczników jednorazowych
 • kartonów po mleku i napojach
 • tłustych opakowań po pizzy
 • brudnej lub mokrej makulatury

3. Pojemnik na szkło

 • puste szklane butelki po napojach i żywności, bez nakrętek i reklamówek
 • puste szklane słoiki
 • puste szklane butelki po kosmetykach

nie wrzucamy:

 • reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane
 • szkła okiennego
 • porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli
 • żarówek lamp, reflektorów, izolatorów
 • zastawy stołowej
 • luster, szyb samochodowych

4. Pojemnik na bioodpady

 • kuchenne resztki roślinne: obierki, skróki od warzyw i owoców
 • resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie)
 • trawę, liście, drobne gałęzie

nie wrzucamy:

 • zwierzęcych resztek kuchennych
 • skorupek od jajek
 • odpadów zmieszanych
 • kości i odchodów zwierzęcych
 • drewna, popiołu, żwiru, kamieni

5. Pojemnik na odpady zmieszane

 • zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry
 • skorupki od jajek
 • pieluszki jednorazowe
 • zanieczyszczony papier
 • ceramikę i tekstylia
 • odchody zwierzęce
 • popiół (zimny)
 • zwykłe żarówki żarnikowe

nie wyrzucamy:

 • baterii
 • pozostałych żarówek i świetlówek
 • lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych
 • farb i resztek lakierów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Co z pozostałymi odpadami, które nie pasują do żadnego z 5 pojemników?

Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawaj do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki lub sklepu ze sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę", wyjaśnia Ministerstwo Klimatu.

Warto również pamiętać, że niektóre odpady można zostawiać w:
– Przeterminowane i niewykorzystane leki – pojemniki w aptekach
– Zużyte baterie – szkoły i przedszkola, dyskonty spożywcze, sklepy RTV i AGD, markety budowlane, PSZOK
– Odpady wielkogabarytowe – odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem - niestety niemożliwe gminie Resko, tylko transport indywidualny do PSZOK
– Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – odpady problemowe, wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Resko: http://bip.resko.pl/strony/menu/117.dhtml

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Kaśka
+13 # Kaśka 2020-01-05 21:54
A co z wysypiskiem na Stodólnej? My mamy segregować, płacić 4 razy więcej jakby co, a tam dalej nic.Śmieci przybywa z każdym dniem, to jest jakieś chore.Chyba trzeba tą sprawę ruszyć wyżej, bo Gmina nie ma żadnego pomysłu żeby na własnym podwórku dbać o ekologię, tylko to co ustawa przewiduje. Jak można być takim ograniczonym?
Zgłoś administratorowi
Adam123
+17 # Adam123 2020-01-06 10:24
Jak mi postawia pod domem te 5 pojemników nie ma problemu mogę segregowac
Zgłoś administratorowi
Kaśka
+9 # Kaśka 2020-01-06 20:30
Od wczoraj przybyły opony samochodowe, duże chyba od ciężarówki.Co dzień jest więcej śmieci.Czy nikt tego nie widzi?Gmino obudź się !!!
Zgłoś administratorowi
Lech1948
0 # Lech1948 2020-10-22 17:36
Po co segregować jeżeli panowie śmieciarze tego nie zabierają. Poza tym nie dostaliśmy worków na kartony i szkło. Sami musimy wywozić śmieci segregowane do pojemników przy straży.A dzisiaj dostaliśmy zawiadomienie o podwyżce, pytam się za co!?
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x