Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego znajduje się w gestii rządu, ale bez solidarności i mobilizacji sił ze strony samorządów i mieszkańców nie da się skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem koronawirusa. Dlatego Samorząd Województwa od początku wspiera rząd i bierze czynny udział w zapobieganiu i zwalczaniu COVID – 19 – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim powołany został zespół koordynacyjny ds. działań związanych z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Szpitale

 • Na marszałkowskich szpitalach – Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie oraz Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie spoczywa obecnie pełna odpowiedzialność za wykrywanie przypadków zakażeń koronawirusem i leczenie chorych.

 • Szpital przy ul. Arkońskiej został w poniedziałek (9.03.2020 r.) przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, który będzie główną jednostką w zakresie walki z koronawirusem w województwie.

 • Marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się w poniedziałek (9.03.2020 r.) z pracownikami szpitala przy ul. Arkońskiej. Rozmowy dotyczyły organizacji pracy jednostki w nadzwyczajnych warunkach, na jakie obecnie musi być gotowa.

 • Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego otrzymał dyspozycje, aby pacjentów, u których nie ma podejrzeń o zakażenie koronawirusem, transportować na SOR-y w innych jednostkach.

 

Współpraca z rządem, dosprzętowienie

 • Urząd Marszałkowski na bieżąco współpracuje z rządem w zakresie wsparcia finansowego na zakup sprzętu niezbędnego w obecnej sytuacji.

 • Podczas wtorkowego (10.03.2020 r) posiedzenia Zarządu Województwa podjęta została uchwała o przeznaczeniu 280 tys. zł z budżetu województwa na zakup 34 łóżek i dwóch urządzeń do dezynfekcji dla Arkońskiej.

 • Na mocy umowy zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wojewodą zachodniopomorskim (11.03.2020 r.) do ośmiu jednostek ochrony zdrowia w regionie trafi w sumie 3,8 mln zł. Są to: szpital w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne, szpital Zdroje, szpital przy ul. Arkońskiej, Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, szpital MSW w Szczecinie, oraz szpital w Kamieniu Pomorskim i Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim.

 • Już dziś marszałek Olgierd Geblewicz będzie wnioskował o dalszą pomoc, ponieważ potrzeby są znacznie większe. Szpitale przy ul. Arkońskiej i szpital w Koszalinie zgłaszają konieczność doposażenia pracowników w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, kombinezony. O sytuacji informowane jest Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie.

 • Członek Zarządu Województwa, Stanisław Wziątek uczestniczył w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Zapewnił o gotowości do współpracy, wskazał jednak na luki w obecnym systemie walki z koronawirusem, które trzeba zniwelować, aby działania służb były bardziej efektywne.

Diagnostyka na miejscu

 • Szpital przy ul. Arkońskiej zakupił sprzęt niezbędny do diagnostyki i od wczoraj (12.03.2020 r.) badania pacjentów, u których zachodzi podejrzenie zakażenia, będą prowadzone na miejscu. Ważna informacja: testy prowadzone są wyłącznie u pacjentów, co do których decyzję podjął Sanepid, nie ma więc sensu, by mieszkańcy samodzielnie zgłaszali się na badania do szpitala.

 • Obecnie można wykonać blisko 40 testów na dobę. To w pewnym stopniu usprawni proces i skróci czas oczekiwania na wyniki, co w warunkach epidemii ma kluczowe znaczenie. Jednak w opinii marszałka Olgierda Geblewicza liczba badań możliwych do wykonania jest wciąż niewystarczająca w obliczu spodziewanej fali zachorowań. Rozważony zostanie zakup drugiego aparatu i wystąpienie o środki do wojewody, ponieważ dla potrzeb regionu o populacji liczącej 1,7 mln mieszkańców jeden aparat może nie wystarczyć.

Działania w urzędzie

 • Na początku marca zwiększone zostały wydatki na zakup środków czystości, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, rękawiczek, maseczek itp.

 • Od wczoraj (12.03.2020 r.) obowiązuje nowe zarządzenie marszałka w sprawie organizacji pracy. Tam, gdzie to nie będzie przeszkadzać w płynnym wykonywaniu obowiązków, urzędnicy będą mogli pracować zdalnie. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach o podwyższonym ryzyku zakażenia się wirusem, a także tych, którzy mają objawy infekcji czy też sprawujących opiekę nad dziećmi. Poza tym wprowadzono zalecenia ograniczenia narad, spotkań, posiedzeń, a nawet – o ile to możliwe – przekładania kontroli na późniejsze terminy. Pracownicy będą też w miarę możliwości rezygnowali z delegacji krajowych i zagranicznych. Także podczas posiedzeń Zarządu Województwa ograniczona zostanie obecność dyrektorów na rzecz kontaktu poprzez wideokonferencje.

Kontakt z urzędem Mieszkańcy województwa, którzy muszą w najbliższym czasie skontaktować się z urzędem marszałkowskim proszeni są, by czynić to za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Dostęp do wydziałów marszałkowskich zostanie ograniczony.

Instytucje podległe marszałkowi

 • Odpowiednie zalecenia trafiły również do wszystkich jednostek podległych marszałkowi. Marszałkowskie instytucje kultury już w środę odwołały wszelkie imprezy kulturalne, ale także działalność edukacyjną, spotkania w szkołach, wizyty grup zorganizowanych. Szkoły podległe samorządowi województwa odwołały zajęcia, działania edukacyjne zawiesił Sekretariat ds. Młodzieży, Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie zawieszą przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy.

 • Szczególne zalecenia dotyczące standardów sanitarnych otrzymały jednostki kluczowe dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa, odpowiedzialne za tzw. infrastrukturę krytyczną. Są to Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Przewozy Regionalne, Port Lotniczy Szczecin Goleniów i Wodociągi Zachodniopomorskie.

 • Wszystkie jednostki zostały zobligowane do raportowania na temat stanu bezpieczeństwa i działań podejmowanych w tym zakresie.

Grupa koordynacyjna w urzędzie W Urzędzie Marszałkowskim powołany został Zespół ds. koordynacji działań dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w obszarze kompetencji samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jego pracą kieruje dyrektor generalny sekretarz województwa, Przemysław Włosek. Zadaniem zespołu będzie koordynacja pracy urzędu i podległych mu jednostek w sytuacji kryzysu epidemiologicznego, bieżące raportowanie o sytuacji i potrzebach w tym zakresie.

Resko24.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x