Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W NAWIĄZANIU DO ARTYKUŁU Z DNIA 06.08.2021 „ Niebezpiecznie na drodze do Lubienia Dolnego” , jako zarządca drogi tzn. Zarząd Dróg Powiatowych przedstawiam informację nt tylko ostatnich działań jakie podejmujemy w celu usunięcia niebezpiecznych drzew na ww drodze.

Jak wspomniano w artykule, zarządca podejmował działania związane z podkrzesywaniem drzew czy usuwanie gałęzi. Ponadto , Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił w dniu 9.08.2020r. do Burmistrza Reska z wnioskiem o zgodę na wycinkę 82 szt. drzew na ww drodze. Burmistrz, zgodnie z obowiązującym przepisami , przed wydaniem decyzji musi wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o jej uzgodnienie. W dniu 5.01.2021r. RDOŚ wezwała Burmistrza a pośrednio wnioskodawcę czyli ZDP do uzupełnienia wniosku. Pismo RDOŚ załączam do mojej odpowiedzi w celu uzmysłowienia mieszkańcom jak trudna i złożona jest procedura dot. uzyskania zgody na wycinkę drzew. Jednocześnie załączony wniosek proszę potraktować jako ciekawostkę w jaki sposób rozpatrywane są takie wnioski.

Przykładowo RDOŚ żąda określenia stopnia próchnicy pnia w odniesieniu do każdego drzewa, kątów pochylenia drzew, informacji czy były podejmowane działania alternatywne mające na celu zachowanie drzew. Jednocześnie zaznaczono , że stosowanie zasady przezorności , czyli podkreślonych w artykule obaw użytkowników o możliwość spadania gałęzi czy łamania się drzew nie jest wystarczającym czynnikiem, na podstawie którego można otrzymać zgodę na wycinkę.

Wobec takiej sytuacji ZDP musiał zawiesić rozpatrywanie wniosku o wycinkę drzew i zlecić wykonanie ekspertyzy dendrologicznej ww drzew. Ekspertyzę zlecono w dniu 18.01.2021r a otrzymano ją w dniu 15.03.2021r. W dniu 22.04.2021r ponowiono wniosek do Burmistrza Reska o wycinkę wspomnianych drzew już w oparciu o wykonaną ekspertyzę. W dniu 12.07.2021r. RDOŚ uzgodnił wniosek o wycinkę ww drzew i Burmistrz Reska zawiadomieniem z dnia 19.07.2021r poinformował Zarząd Dróg Powiatowych o zamiarze wydania decyzji na wycinkę.

Mamy nadzieję na otrzymanie decyzji ostatecznej o wycince w sierpniu 2021r ale znając przepisy z pewnością będzie obarczona zapisem, że wycinkę można będzie przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli po 15 października 2021r.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Wiesław Bernacki


Załączone dokumenty:

 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x