AKTUALNOŚCI

Przy ul. Jedności Narodowej w Resku interweniują zastępy straży pożarnej. Zapaliła się sadza w kominie.

Przed godz.19, zaalarmowano straż pożarną. Dwa zastępy OSP Resko i JRG Łobez prowadzą akcję gaśniczą w jednym z domów mieszkalnych.

Rozpoczął się sezon grzewczy, zawsze w tym okresie straż pożarna odnotowuje więcej zdarzeń tego typu. Niekontrolowany pożar sadzy w kominie, może się bardzo szybko przerodzić w pożar całego budynku.

Temperatura w przewodzie kominowym bardzo szybko wzrasta, a konstrukcja komina może zostać uszkodzona.

56 latek, który przedmiotem przypominającym broń groził pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Łobzie usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło we wtorek w budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie. 56 letni mężczyzna niezadowolony z faktu, że pracownica starostwa rozmawia przez telefon, wyciągnął przedmiot przypominający broń i zaczął jej nim grozić, po czym wyszedł.

Pokrzywdzona kobieta natychmiast o zdarzeniu poinformowała Policję. Funkcjonariusze łobeskiej komendy niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie zatrzymali znajdującego się już w taksówce mężczyznę, a następnie doprowadzili go do jednostki Policji.

56 latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut wywierania groźbą wpływu na czynności organu do którego to zarzutu przyznał się częściowo i złożył wyjaśnienia.

14 października, to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Nasze przedszkolaki również chciały podziękować pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie. W piątek 12 października 2018 r. w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku odbył się Uroczysty Poranek z tej okazji.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:

Arkadiusz Czerwiński - Burmistrz Reska
Mariola Słodkowska - Inspektor ds. oświaty i wychowania
Przedstawiciele Rady Rodziców
Marzanna Knap - dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz dzieci.

Dnia 11.10.2018r. Adrianna Szcześniak - uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Resku podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Genetyka Nowotworów Dziedzicznych” odebrała nagrodę z rąk samego Jana Lubińskiego, prof. dr hab. n.med., lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, kierownika Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych zorganizowało konkurs pod hasłem: „Drzewo genealogiczne zdrowia mojej rodziny”. Honorowy patronat nad konkursem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Uczestnikami konkursu mogli zostać uczniowie, którzy wcześniej wzięli udział w konferencji i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zadaniem uczestników było wykonanie drzewa genealogicznego zdrowia własnej rodziny. Liczył się pomysł i oryginalność.

Kolejna interwencja straży pożarnej, tym razem ktoś podpalił liście nad brzegiem jeziora.

Do chwili przyjazdu OSP Resko, kupki liści zdążyły się już prawie wypalić.

Być może ktoś postanowił uporządkować teren, niestety ogień był pozostawiony bez dozoru.

Taka sytuacja może spowodować dodatkowe zagrożenie pożarowe. Powiadomiono policję.

10 października 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się coroczne Święto Seniorów zorganizowane przez Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Resku.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Koła Ludmiła Porębska witając gości, a w szczególności panie Czesławę Sobuś i Walentynę Okrzyńską – jubilatki październikowej uroczystości. Część artystyczna była wstępem do uroczystych obchodów Dnia Seniora, a na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Resku oraz członkinie chóru „Kanon” pod dyrygenturą pani Cecylii Degler.

Pani Ludmiła przywitała i przedstawiła zaproszonych gości:
- Przewodniczącą Rady Miejskiej w Resku panią Renatę Kulik
- Burmistrza Reska pana Arkadiusza Czerwińskiego
- Wicestarostę Powiatu Łobeskiego panią Grażynę Karpowicz
- Radnych Powiatu Łobeskiego: panów Andrzeja Gradusa i Józefa Leśniaka
- Przewodniczącą Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Łobza

Po ilości służb ratowniczych jakie zostały skierowane do Łabunia Wielkiego, można było podejrzewać, że wydarzyło się coś naprawdę groźnego.

Około godz. 9, mieszkańcy jednego z bloków zauważyli duże zadymienie. Obawiając się, że może to być pożar zaalarmowali straż pożarną. Do Łabunia Wielkiego zadysponowano zastępy straży pożarnej z Reska i Łobza, zespół ratownictwa medycznego i policję.

Jak się okazało, przyczyną całego zamieszania był garnek z potrawą pozostawiony na kuchence bez dozoru. Można stwierdzić, że mieszkaniec urządził sobie ogniste gotowanie. Jak nam się udało ustalić, wcześniej kilkakrotnie dochodziło do podobnych sytuacji w tym lokalu mieszkalnym.

Ostatecznie w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przygotowywana potrawa niestety nie nadawała się już do spożycia.

Dzień Edukacji Narodowej , to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określane jako – Karta praw i obowiązków nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akademia z występami artystycznymi i podziękowaniami dla wszystkich pracowników .

Uroczyste spotkanie odbyło się na hali sportowej – prowadzącym akademię była Julia Zdunek, uczennica z klasy VI. Swą obecnością zaszczycili nas : Burmistrz Reska – pan Arkadiusz Czerwiński, Inspektor do spraw oświaty i ochrony zdrowia, pani Mariola Słodkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Resku – pani Renata Kulik oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

Pan Arkadiusz Czerwiński wręczył Nagrody Burmistrza Reska. Otrzymali je : nauczycielka nauczania zintegrowanego , pani Izabela Mieczaniec oraz dyrektor szkoły, pani Ryszarda Czaban. Następnie pani dyrektor zaprosiła na scenę wszystkich pracowników szkoły , aby wręczyć Nagrody Dyrektora oraz podziękowania za ciężką pracę .
Po zakończeniu części oficjalnej nastąpił czas na występy.

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, jakie uzyskała gmina Resko, będzie można porawić bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni publicznej. Gmina Resko otrzymała środki w łącznej kwocie : 1.132.433,63zł!

W ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Gmina Resko złożyła wniosek na :

- przebudowę ul. Borków – dofinansowanie w kwocie 695.740,84zł;
- oświetlenie ul. Boh. Monte Cassino – dofinansowanie w kwocie 79.810,14zł;
- zakup i montaż kamer monitoringu – dofinansowanie w kwocie 17.000,00zł;
- zakup wyposażenia i promocję – 339.882,65zł.