AKTUALNOŚCI

wilki komunikatPotwierdza się sygnał naszego Czytelnika o występowaniu wilków na terenie powiatu łobeskiego. Gmina Resko opublikowała komunikat w tej sprawie.

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących pojawiania się wilka na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwiększeniem ilości szkód powodowanych przez te zwierzęta, jak również zaniepokojeniem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi podajemy dane kontaktowe osób, które w chwili zaistnienia nagłych sytuacji podejmą szybkie i stosowne działania.

Jarosław Strózikowski - tel. 531-716-447

Krzysztof Gajdzis - tel. 531-722-257

Paweł Wawrzyniak - tel. 531-722-308

W środę 5 grudnia, odbyła się druga sesja rady miejskiej w nowym składzie. Pod koniec obrad, dwóch radnych zgłosiło wolne wnioski.

Jak pierwszy wystąpił radny Andrzej Nowak i zgłosił wniosek dotyczący budowy nowej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Resku. Warto przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu poprzedniej rady miejskiej, taki pomysł już się pojawił i był wstępnie omawiany. Wtedy swój wniosek przekazywali pod rozwagę nowej radzie, radni Adam Seredyński i Andrzej Nowak.

Jak argumentował Andrzej Nowak, obecna przychodnia (przy ul. Monte Cassino - dop. red.) już dawno nie spełnia swojej funkcji. Budynek jest przestarzały, a jego remont byłby nieopłacalny. Z czasem pojawią się zastrzeżenia ze strony służb sanitarnych. Według radnego, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowej przychodni, w nowej lokalizacji.

Jak argumentował Andrzej Nowak, starzejemy się i będziemy tej opieki potrzebowali jeszcze bardziej, za chwilę może się okazać, że będziemy potrzebowali również lekarzy. Czym zachęcimy nowych, młodych lekarzy, aby zechcieli pracować w Resku? Budowa nowej przychodni z mieszkaniami dla lekarzy, byłaby dobrą zachęta, aby lekarze otworzyli swoją praktykę w naszej miejscowości. Po wybudowaniu taka przychodnia mogłaby zostać wydzierżawiona lekarzom. Jak oznajmił radny, wniosek zgłasza w trybie pilnym, w imieniu mieszkańców Reska i swoim.

8 grudnia na hali sportowej w Resku odbył l się Turniej Tenisa Stołowego z okazji 53 rocznicy powstania Klubu Sportowego Mewa Resko.

Zawody przeprowadzone były w 4 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, V Liga i Amatorzy, Seniorzy oraz Kategoria Open. W turnieju wzięli udział mieszkańcy naszej Gminy oraz goście z zaprzyjaźnionych klubów m.in. ze Złocieńca, Czaplinka, Kołobrzegu, Świdwina i Międzyzdrojów.

W sumie w całym turnieju wystartowało około 60 zawodników. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium oraz miejsca od 3 do 6 otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Turniej był wspaniałą okazją do integracji mieszkańców oraz popularyzowania aktywnych form spędzania czasu wolnego. Szczególnie dziękujemy p. Marii Sękowskiej, p. Jackowi Sękowskiemu oraz Wiktorii Debernej za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Ponadto podziękowania kierujemy w stronę sponsorów: Gmina Resko, ZUBWiT Mętlowie, Piekarnia Gama, Restauracja Mozaika, Zespół Szkół w Resku oraz ReklamaResko.pl.

W niedzielę 9 grudnia, Stowarzyszenie ,,Nasza Pasja” zorganizowało kolejną edycję cyklicznej przedświątecznej imprezy integracyjnej dla dzieci z gminy Resko pod hasłem ,,W poszukiwaniu zielonej choinki”.

Tradycyjnie dla dzieci przygotowano moc atrakcji, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy i stanowiska gdzie można było samodzielnie stworzyć przepiękne ozdoby świąteczne. Coś dla siebie mogli tu znaleźć również dorośli, którzy na stoiskach rękodzielniczych mogli zakupić fantazyjnie wykonane ozdoby świąteczne. W tym roku kawiarenka stowarzyszenia, oferowała m.in. domowe wypieki i pyszną kawę.

Policjanci z Komisariatu Policji w Resku promowali bezpieczne zachowania. Przy policyjnym stanowisku stała choinka przystrojona w czterokolorowe ostrzegawcze odblaski pulsacyjne. W trakcie imprezy rozdawano odblaski ratujące życie oraz broszury informacyjne.

Swoje stanowisko ustawili również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku. Ochotnicy demonstrowali swój najnowszy sprzęt, który wykorzystują podczas akcji ratowniczych. Swoistą ciekawostką była kamera termowizyjna, która od niedawna znajduje się na wyposażeniu jednostki z Reska.

8 grudnia 2018 r. na Rynku w Resku, tuż przy zabytkowym Ratuszu, po raz kolejny odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, któremu towarzyszyła XVIII edycja akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

Organizatorzy imprezy Centrum Kultury w Resku i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie „Arka” zaprosili do udziału mieszkańców Gminy Resko, wystawców, rękodzielników handlowców z terenu gminy, jak również spoza niej. Swoje stoiska zaprezentowały m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka”, Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Ziemi” Ługowina, Stowarzyszenie „Nasz Świat” z Prusimia, Stowarzyszenie „Łosośniczanki” , Warsztat Terapii Zajęciowej z Łabunia Wielkiego, Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku, Dom Pomocy Społecznej w Resku, świetlice wiejskie, Pani Maria Marcinkowska, Koło Rękodzieła przy Centrum Kultury.

Już po raz XVIII, dzięki hojnym sponsorom, odbyła się akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, skierowana do najmłodszych mieszkańców gminy Resko z najbardziej potrzebujących pomocy rodzin. Paczki ufundowane na ten szczytny cel przez sponsorów, wręczał Mikołaj z pomocnikiem wraz z przedstawicielkami zarządu Stowarzyszenia „Arka” Paniami Ryszardą Podsadną i Marią Latochą. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za szczodrość i otwarte serce dla potrzebujących, wszystkim sponsorom. Bez Was Szanowni Państwo, ciężko byłoby zorganizować kolejne edycje charytatywnej pomocy „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Dziękujemy, że zawsze w jesteście z nami i wsparliście nasze działania po raz kolejny.
Wręczanie paczek dla najmłodszych przeplatane było zabawami taneczno - ruchowymi z animatorką Panią Mikołajową, podczas których dzieci wyśmienicie się bawiły.

Cały projekt nosi nazwę "Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko". Już za kilka dni wykonawca kończy prace w Resku i Starogardzie. 

Właśnie zrealizowano dwa projekty budowlane: "Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku uczytelniająca relikty archeologiczne średniowiecznego zamku" oraz "Trwałe zabezpieczenie ruin pałacu w Starogardzie, gm. Resko". Środki pieniężne na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie całego projektu wyniosło, aż 85 procent całkowitej kwoty poniesionej na jego realizację. Całość inwestycji pochłonęła 3 233 981,33 zł, otrzymane dofinansowanie wyniosło 2 748 884,11 zł. Podana kwota dotyczy wzgórza w Resku i ruin pałacu w Starogardzie. Gmina Resko już wcześniej poniosła koszty związane z prowadzonymi pracami archeologicznymi i przygotowaniem dokumentacji, to są koszty które również zostały ujęte w tym projekcie i zostały dofinansowane.

Przypomnijmy, że na wzgórzu Borków od 2014 roku były prowadzone badania archeologiczne. Realizacja tego typu prac, to niezbędny wymóg przed ewentualnym dalszym zagospodarowaniem tego terenu. Nigdy wcześniej nikt nie prowadził badań archeologicznych na terenie tzw. "górki". Okazało się, że pod warstwą ziemi, żwiru i gruzu w dobrej kondycji zachowały się fundamenty dawnego zamku Borków. W związku z tym trzeba było przeprowadzić szereg prac zabezpieczających pozostałości zamku i przebudować obiekt, aby mógł być on dostępny dla zwiedzających i stać się pewnego rodzaju atrakcją Reska. Dlatego pojawił się pomysł tzw. rekompozycji wzgórza Borków. Inwestycja była powiązana z trwałym zabezpieczeniem ruin pałacu w Starogardzie.

Gmina Resko od czerwca 2017 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W czwartek, 6 grudnia mogliśmy obejrzeć jak się prezentuje nowe centrum.

Gminne Centrum Aktywności Lokalnej zaadaptowało budynek przy ul. Bohaterów Monte Cassino 9 w Resku. Kiedyś w tym budynku funkcjonował internat szkolny, później był tam lokal mieszkalny. Przez ostatnie lata budynek nie był użytkowany.

W Mikołajkowy wieczór, tuż po rozświetleniu choinki miejskiej, Mikołaj poprowadził mieszkańców Reska w stronę siedziby nowego Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej (GCAL). Dla przybyłych gości pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali gorącą herbatę i słodki poczęstunek.

GCAL będzie uzupełnieniem działań Centrum Kultury i realizować będzie zadania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Resko z zakresu min. integracji społecznej, działalności szkoleniowej i oświatowej a także wykonywać zadania własne z zakresu: promocji, edukacji publicznej, kultury, przedsiębiorczości, wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej.

Od kilku dni przy ul. Wojska Polskiego, naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Resku, prowadzone są badania archeologiczne. Wykopaliska wzbudzają duże zainteresowanie mieszkańców. 

Cały teren pomiędzy ul. Szczecińską, a ul. Bohaterów Warszawy dzisiaj nie zachwyca i wygląda jak wielkie, zapomniane klepisko w centrum miasta. Kiedyś, za czasów niemieckiego Regenwalde w tym miejscu stały okazałe budynki w których tętniło życie. W każdym z tych budynków była prowadzona działalność usługowa lub handlowa. Patrząc od ul. Bohaterów Warszawy działały tam m.in. sklep sklep motoryzacyjny, kawiarnia, sklep żelazny, bank. Wspomniane budynki zachowały się nienaruszone do końca wojny. W 1945 r. miasto zostało zajęte przez oddziały 3 armii uderzeniowej I Frontu Białoruskiego. W czasie pobytu wojsk radzieckich w Resku, budynki zostały spalone (nie tylko te), a pozostałe po nich ruiny w kolejnych latach wyburzono.

Dzisiaj te tereny należą do prywatnych właścicieli. Jak nam się udało ustalić, właściciele planują je zagospodarować. Pojawiła się, też informacja, że od strony ul. Szczecińskiej powstanie dyskont spożywczy. Wzdłuż ul. Wojska Polskiego miałyby stanąć budynki mieszkalno-usługowe. Aby rozpocząć jakiekolwiek inwestycje, właściciele działek są zobowiązani do przeprowadzenia badań archeologicznych. Dopiero po przeprowadzeniu badań i sporządzeniu stosownej dokumentacji, w tych miejscach może ruszyć budowa. Podobna sytuacja miała miejsce na "Wzgórzu Borków", tam gmina Resko musiała wykonać badania archeologiczne, aby ruszyć z inwestycją.

W Mikołajkowy wieczór, 6 grudnia, na rynku miejskim w Resku oficjalnie rozświetlono choinkę oraz świąteczne dekoracje. Pomimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, na uroczystość przyszło zdecydowanie więcej mieszkańców niż rok temu.

Świąteczne dekoracje na ulicach Reska zaczęły pojawiać się już w listopadzie. Oficjalnie wszystkie ozdoby rozświetlono właśnie dzisiaj, w Mikołajkowy wieczór. Wspólne odliczanie rozpoczął burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński, po chwili już mogliśmy podziwiać piękno tegorocznej choinki miejskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku, piękne ozdoby na choinkę przygotowali i wspólnie udekorowali uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łabunia Wielkiego

Tuż po "odpaleniu" choinki pojawił się Mikołaj, którego szybko obstąpiły dzieci, tym bardziej, że miał ze sobą koszyk ze słodkościami.

Dzisiejsza uroczystość to bardzo dobry pomysł, który na pewno warto podtrzymywać. Dzięki tej inicjatywie, już dzisiaj wspólnie z dziećmi, mogliśmy się wszyscy spotkać i poczuć atmosferę nadchodzących świąt.