Pin It

W dniu 13.02.2019 r. Gmina Resko podpisała z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. „Resko, którego nie ma”, współfinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Stworzenie nowatorskiej atrakcji historycznej i turystycznej, łączącej dawne i nowe pokolenia poprzez budowę lokalnej ścieżki historycznej. Operacja znacząco wpłynie na utworzenie produktu turystycznego.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Resko na podstawie pomysłu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Resku, którzy pod opieką nauczyciela historii Zespołu Szkół w Resku, dotarli do historycznych źródeł, map i starych fotografii, co umożliwiło im odtworzyć nieistniejące miejsca miasta Resko. W planowanych działaniach zostaną wykorzystane lokalne zasoby historyczne i kulturowe. Proponowany szlak turystyczny to ścieżka historyczna pn.: „Resko, którego nie ma” obejmująca 8 punktów ważnych miejsc historycznych, przy których ustawione będzie 8 tablic informacyjnych opisujących historię miasta Resko, 7 rzeźb przedstawiających postacie historyczne i 2 postumenty:

 

1. Carl Sprengel – tablica numer 1 oraz rzeźba Carla Sprengla wykonana z drewna, mają stanąć przy obelisku ku czci Carla Sprengla przy ulicy Jedności Narodowej, na którym widnieje tablica pamiątkowa z napisem „Pamięci bardzo zasłużonemu dla rolnictwa dr Carlowi Sprenglowi, ufundowany przez Związek Rolnictwa Regenwalde, 1881”. W 2004 roku został odnowiony przez Akademię Rolniczą w Szczecinie. Tablica oraz rzeźba przypominać będą o ważnej postaci dla miasta oraz regionu, między innymi opublikował trzytomowy podręcznik zatytułowany „Moje doświadczenia w uprawie roślin”. Dzieło to, wydane w latach 1847 – 1852, uznane zostało za najlepsze w swojej dziedzinie w całych Niemczech.

2. Cmentarz żydowski w Resku – tablica numer 2 oraz płyta granitowa z wyrzeźbioną menorą usytuowane zostaną przy kirkucie, który powstał w 1 połowie XIX wieku, mieścił się na lewym brzegu Regi, około 1 kilometra od centrum miasta. Otoczony był kamiennym ogrodzeniem, jego powierzchnia to 0,8 ha. Kirkut został zdewastowany jeszcze przed 1939. Obecnie teren jest nie ogrodzony, a macewy usunięto z niego wcześniej. Można było na nim odnaleźć jedynie szczątki macew z nieczytelnymi napisami, pochodzącymi z lat po 1882 roku, które przypominały o roli tego miejsca w historii miasta. Tablica oraz rzeźba przyczynią się do przypomnienia o ludności żydowskiej mieszkającej w Regenwalde przed II wojną światową, żyjącej w symbiozie z miejscową ludnością.

3. Regionalne Muzeum Powiatowe w Resku – tablica numer 3 oraz naczynie gliniane zdobione stempelkiem wykonanym z granitu, postawione zostaną przy dawniej istniejącym muzeum dziś budynek prywatny. Pierwsze wzmianki na temat muzeum istniejącego w Regenwalde pochodzą z roku 1929. Wykaz muzeów na Pomorzu Zachodnim w latach 1900 – 1945 potwierdza istnienie placówki jako jednej z 20 muzeów powiatowych/miejskich. Dnia 1 kwietnia 1939 roku nastąpiło połączenie dotychczasowego muzeum w Łobzie (Kreisheimatmuseum Labes) i muzeum miejskiego w Resku (Stadtisches Heimatmuseum Regenwalde) w jedno muzeum powiatowe z siedzibą w Resku (Kreisheimatmuseum Regenwalde) w tak zwanym Budynku Bramnym z I połowy XVIII wieku, należącym do zespołu zabudowań rodziny von Borck. Po 1945 roku zbiory zostały przekazane do Muzeum Miejskiego w Szczecinie. Obecnie budynek jest w rękach prywatnych, a tablica oraz rzeźba informować będą o istniejącym niegdyś muzeum oraz eksponatach odnalezionych na tym terenie w okresie wędrówek ludów.

4. Dworzec Północny i kolej wąskotorowa – tu stanie tablica numer 4 oraz rzeźba kolejarza wykonana z drewna, upamiętniać będą, nieistniejącą już część polskich kolei, której powstanie datuje się na 1893. Obecnie po dawnych czasach dworca, pozostało tylko wspomnienie, podobnie jest z koleją wąskotorową, która w Regenwalde rozwijała się pod koniec XIX i na początku XX wieku. W pamięci mieszkańców Reska Dworzec Północny jeszcze do niedawna istniał, mieszkańcy do dziś wspominają jak jednym ze środków transportu z Reska był pociąg. Chcemy, aby tablica oraz rzeźba kolejarza przypominała o tej części historii miasta i dość sporej grupy zawodowej jaką byli kolejarze.

5. Budynek Poczty, dawniej Sądu Rejonowego, Prokuratury i Aresztu w Regenwalde – tablica numer 5 oraz rzeźba sędziego wykonana z drewna, będą stać obok zabytkowego budynku dziś Poczty Polskiej, który od 1900 był siedzibą Sądu Powiatowego z Prokuraturą i Aresztem. Po II wojnie światowej, w latach 60 – tych zaadoptowany został na pawilon handlowy, natomiast w latach 70 – tych zapadła decyzja przystosowania budynku na potrzeby poczty i telekomunikacji. Jest to jeden z najstarszych budynków w naszym mieście doskonale zachowany, w który spełniał różną formę użyteczności, a na początku swej historii był znaczącą budowlą w Regenwalde.

6. Kościół św. Jana w Regenwalde – tablica numer 6 oraz rzeźba pastora ewangelickiego wykonana z drewna, staną na terenie cmentarza komunalnego w Resku. Tablica upamiętniać będzie staroluterańską kaplicę, która zbudowana była prawdopodobnie na początku XIX wieku, w bezpośredniej bliskości cmentarza. Była to budowla z czerwonej cegły z trzema gotyckimi oknami na każdej stronie. Nad wejściową, szczytową ścianą znajdowała się wieża z dzwonem. Kościół ewangelicko – luterański był niezależnym kościołem, w którym odbywały się liturgie. W 1945 stał się schronieniem dla niemieckich kobiet. Po wojnie budynek ten został zniszczony przez Polaków, w 1979 stał już pusty a jego inwentarz został zabrany do kościoła w Łobzie. W kolejnych latach został rozebrany. Tablica oraz rzeźba przypominać będą o nieistniejącym już budynku i religii w tym mieście.

7. Sydonia von Borck – tablica numer 5 oraz rzeźba Sydonii wykonanej z drewna, staną na rynku miasta Reska, przypominać będą o ważnej postaci dla naszego regionu jaką jest Sydonia von Borck, pochodzącej z rycerskiego rodu, urodzonej w Strzmielach, obwinianej o czary i przekleństwo na ród pomorski Gryfitów. W jednym ze źródeł odnaleziono informację, że Sydonia żyła w Regenwalde w latach 1592 i 1593, w liście pisała o straszliwym pożarze miasta, w czasie którego spłonął cały majątek sióstr – Dorothei i Sydonii von Borck. Później mieszkała w wynajętym domu od notariusza Johanna Hitze na rynku w Regenwalde, stąd upamiętnienie tej postaci w naszym mieście.

8. Zamek Borcków – tablica numer 8 oraz dwie rzeźby wojów średniowiecznych wykonanych z drewna, usytuowane zostaną przy Wzgórzu Borków, na którym obecnie zrealizowany jest projekt pn.: „Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”, a w 2017 roku zakończono badania archeologiczne. W ich wyniku odsłonięto relikty średniowiecznych konstrukcji wraz z pomieszczeniami, które w ciągu wieków ulegały przekształceniom i wtórnym podziałom. Tablica przypominać będzie o historii rodu i zamku Borków.

Prezentacja projektu "Resko, którego nie ma" - POBIERZ (*PDF)

Resko24.pl/ Urząd Miejski w Resku

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Kod antyspamowy
Odśwież

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x