Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Możemy się już cieszyć kolejnym pięknym miejscem w Resku. Świeżo przebudowana ul. Olsztyńska, aż zachęca do jesiennych spacerów!

Pod koniec kwietnia, wyłoniono wykonawcę na wykonanie inwestycji: "Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem". Projekt zakładał ułożenie nowej nawierzchni drogi z brukowej kostki betonowej, nawierzchni miejsc postojowych, wybudowanie chodników oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem.

Przekopano dawny nasyp kolejowy, powstały miejsca postojowe dla pojazdów i część chodników. Wykonawcą inwestycji była firma "ZUBWiT Mętlowie" z Reska, całkowity koszt przebudowy ul. Olsztyńskiej wyniósł: 2 485 280,00 zł. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości: 1 244 690,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Należy wspomnieć, że tereny przy ul. Olsztyńskiej całkiem niedawno zmieniły swój wygląd w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Na tereny zielone Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł. W związku z tym projektem, powstał tzw. zielnik, alejki z ławeczkami oraz plac zabaw.

Dzisiaj obydwie inwestycje tworzą spójną całość, a cały teren zdecydowanie zyskał na atrakcyjności. Jedyne co mocno się gryzie z nowym, ładnym otoczeniem, to spróchniałe deski na dawnym mostu kolejowym. Chociażby ze względu na bezpieczeństwo pieszych powinny być możliwie szybko wymienione.

Dzisiaj odwiedziliśmy to miejsce, a poniżej prezentujemy naszą obszerną fotorelację:

Relacja filmowa:

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x