Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

„Co to jest niepodległość?

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.
Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła (…)”

Na to pytanie próbowali sobie odpowiedzieć uczestnicy uroczystości Zespołu Szkół w Resku.

Punktualnie o godz. 11.11 zgromadzeni na hali Zespołu Szkół w Resku uczniowie, zaproszeni goście, nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, aby uczcić 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To wielkie święto łączy się z tradycyjnie od lat obchodzonym Świętem Patrona Szkoły Podstawowej w Resku. Gośćmi byli, m. in., proboszcz Parafii NMP ks. Marian Kaptur, członkinie Klubu K-60 w Resku, członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Resku, dyrekcja szkoły. O majorze Sucharskim opowiedział zebranym honorowy gość, prezes Klubu Szkół Westerplatte, p. Adam Szatkowski.

 

Z kart historii…W 1971 r. uczniowie Szkoły Podstawowej zorganizowali plebiscyt na imię patrona, został nim mjr Henryk Sucharski – dowódca spod Westerplatte. Uroczyste nadanie imienia połączono z wręczeniem sztandaru. Hymn szkoły „Pracą dziś nasza nauka”, odśpiewany m.in. przez uczniów kl. I-III SP, od 1982 r. towarzyszył ważnym uroczystościom szkolnym, jak chociażby tegoroczne Święto. Warto wspomnieć, że we wrześniu 1990 r. , na zjeździe delegatów 30 szkół w Gdańsku, powołano Klub Szkół, do którego dołączyła także Szkoła Podstawowa w Resku. Dyrektor, p. Adam Szatkowski zainicjował powstanie ogólnopolskiego stowarzyszenia szkół noszących imiona Westerplatczyków pamiętnego września 1939r., uznawanego za początek II wojny św.

Warto dodać, że w gablotach na korytarzu budynku Gimnazjum znajduje się wystawa poświęcona mjr. Henrykowi Sucharskiemu, oraz p. Janowi Wójtowiczowi.
Na apelu nie zabrakło sztandarów: Kombatantów, Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego.
Tradycją obchodów Święta Niepodległości oraz Święta Patrona w Resku jest ślubowanie klas trzecich SP na sztandar szkoły, które odebrał dyrektor Zespołu Szkół p. Dariusz  Siemasz, wypowiedział następujące słowa:

„Ślubuję poznawać i szanować symbole państwowe i szkolne.
Ślubuję brać przykład z postaci patrona naszej szkoły majora Henryka Sucharskiego.
Ślubuję dbać o dobre imię klasy i szkoły, a także godnie ją reprezentować.”

Uczniowie powtórzyli słowa za panem dyrektorem.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów prowadzący zaprosili zebranych do udziału w koncercie pt.: „Z pieśnią przez dzieje Polski”. Soliści – uczniowie Zespołu Szkół w Resku, z sentymentem oddali charakter pieśni patriotycznych takich jak: „Rota”, „Legiony”, „My, pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”, „Wojenko, wojenko”, „Hej, hej ułan”, „Szara piechota”, „Czerwone maki na Monte Cassino”,. Specjalne wykonanie popularnej pieśni „Ułani” zaprezentowali najmłodsi uczniowie - wychowankowie kl. I-III.

Wydaje się, że wszyscy wiedzą „Co to jest niepodległość?”, jej różne odsłony w muzycznej interpretacji oddała uczennica kl. II SP Laura Znamierowska.
W refleksyjnym nastroju, z brzmiącymi w uszach wojskowymi nutami, z nieśmiertelnym hasłem drogim sercu każdego Polaka: „Nigdy więcej wojny” zakończono apel wieńczący 101. Rocznicę istnienia naszego kraju na mapie Europy.

Na prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała nauczycielka historii p. Ewa Kurzyk, o oprawę muzyczną zadbały wychowawczynie kl. I-III SP. Zaraz po apelu sztandary pod opieką p. Beaty Madej udały się pod pomnik majora Sucharskiego, zapalono znicze, złożono symboliczne wiązanki kwiatów.
Należy także wspomnieć, że w przeddzień obchodów został zorganizowany konkurs dla dzieci klas I-III SP, „Wokół symboli narodowych” (koordynator p. Renata Roszyk), przybliżający wiedzę na temat Niepodległej.

Justyna Walczykiewicz

Poniżej fotorelacja, zdjęcia: Bartosz Daśko

Wspólne śpiewanie Hymnu Polski:

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x