Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W dniu 30 września 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: Jolanta Furman - dyrektor Centrum Kultury w Resku, Alicja Tichanów - z-ca dyrektora Centrum Kultury w Resku, Sylwia Grabowska - instruktor dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny „Regenwalde dawniej, Resko dziś” organizowany w ramach projektu „Regenwalde dawniej, Resko dziś”.

W konkursie wzięło udział 84 uczestników. Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów przedszkoli i szkół z gminy Resko, dzieci i młodzieży z placówek wychowania pozaszkolnego – świetlic oraz uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Prace zostały ocenione w następujących kategoriach:

- Przedszkole

- kl.I-III

- kl.IV-VI

- kl.VII-VIII

Szkoły ponadpodstawowe.

Celem konkursu było:

  1. Rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej młodych mieszkańców miasta i gminy.
  2. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o własnym regionie.
  3. Uwrażliwienie na tradycje i wartości kulturowe związane z miastem.
  4. Wzbudzenie zainteresowania młodych mieszkańców historią, kulturą, walorami turystycznymi i krajobrazowymi miasta i regionu.
  5. Budowanie emocjonalnych więzi z tzw. „małą ojczyzną”.


Wszystkie prace plastyczne spełniły wymogi formalne. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność, oryginalność pracy, walory artystyczne i estetyczne prac.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I: Przedszkole
I miejsce: Maria Balcerzak Przedszkole Miejskie w Resku
II miejsce: Antoni Balcerzak Przedszkole Miejskie w Resku
III miejsce: Jan Balcerzak Przedszkole Miejskie w Resku

Kategoria II: kl.I-III SP
I miejsce: Jakub Koszyk kl.III Szkoła Podstawowa w Starogardzie
II miejsce:.Lena Kmieć kl.III Zespół Szkół w Resku
III miejsce: Oliwia Antonik kl.III Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie: Hania Janowska kl.II Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie:Zosia Strzałkowska kl.II Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie:Karolina Szymusiak kl.I Szkoła Podstawowa w Starogardzie

Kategoria III : kl.IV-VI
I miejsce: Oliwia Strojna kl.VI Zespół Szkół w Resku
II miejsce: Wiktoria Karbowska kl.VI Zespół Szkół w Resku
III miejsce: Lena Znajewska kl.VI Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie:Wiktoria Głuchowska kl.VI Świetlica Wiejska w Starogardzie
wyróżnienie: Amelia Wicińska kl.VI Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie: Filip Zieliński kl.VI Zespół Szkół w Resku

KategoriaIV: kl.VII-VIII SP
I miejsce:Oliwia Chojnacka kl.VII Szkoła Podstawowa w Starogardzie
II miejsce:Aleksandra Nowak kl.VII Szkoła Podstawowa w Starogardzie
III miejsce:.Mateusz Możejko kl.VII Zespół Szkół w Resku
wyróżnienie:Róża Warych kl. VII Świetlica Wiejska w Starogardzie
wyróżnienie:Amelia Jankowska kl.VII Świetlica Wiejska w Starogardzie
wyróżnienie:Mateusz Gucwa kl.VII Świetlica Wiejska w Łabuniu Wielkim

Wystawa prac konkursowych została zaprezentowana w sali muzyczno - plastycznej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 71, gdzie swoja siedzibę na czas remontu ma Centrum Kultury w Resku. Laureatom konkursu wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, zarówno dzieciom za zaangażowanie, jak i nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie i ukierunkowanie małych artystów.

Resko24.pl/Centrum Kultury w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x