Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W ostatnich dniach pojawiła się informacja w sprawie planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Resko - Płoty. Wydawałoby się, że to dobre informacje - jest jednak mniej optymistycznie. Urząd Marszałkowski w Szczecinie zaplanował na ten rok remont 1600 metrów z ponad 8 kilometrowego odcinka, który wymaga gruntownej naprawy.

W lutym br. wspieraliśmy działania mieszkańców gminy Resko, w sprawie poprawy warunków komunikacyjnych. Do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego trafiła petycja w sprawie konieczności remontu DW 152. Wspomniana petycja cieszyła się dużą popularnością i została poparta przez wielu mieszkańców naszego regionu oraz instytucje samorządowe, m.in. Starostwo Powiatowe w Łobzie i Urząd Miejski w Resku.

W ostatnich dniach, do mieszkańców gminy Resko (inicjatorów akcji) wpłynęła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę dotyczącą planowanego remontu drogi oraz przyjął stanowisko w tej sprawie.


Załącznik do uchwały nr 424/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.

STANOWISKO

w sprawie petycji mieszkańców gminy Resko o pilne przeznaczenie środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Resko - Płoty. Wskazany w petycji odcinek drogi wojewódzkiej nr 152 Resko - Płoty, od kilku lat jest sukcesywnie remontowany w ramach realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zadania przebudowy dróg.

Realizacja przebudowy ww. odcinka drogi w etapach wynika z faktu, iż koszt remontu całego odcinka Resko - Płoty przekracza poziom środków, które rokrocznie przeznaczane są na potrzeby inwestycyjne całego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach.

W ubiegłych latach wykonano następujące inwestycje:

- W 2017 roku wykonano przebudowę DW 152 w m. Resko ul. Wojska Polskiego o długości około 1 km, za kwotę 1,3 mln zł.

- W 2019 roku wykonano przebudowę DW 152 na odc. Czarne - Resko o długości około 0,7 km, za kwotę 0,8 mln zł.

- W bieżącym roku zaplanowana jest kontynuacja przebudowy DW 152 na odc. Czarne - Resko o długości około 1,6 km (odcinek przez las koło miejscowości Czarne), dla której w budżecie zaplanowano nakłady w wysokości 1,3 mln zł.

Realizacja w kolejnym roku, kwalifikującego się jeszcze do przebudowy odcinka o długości około 1,1-km uzależniona będzie od możliwości finansowych województwa.

Stan dróg w naszym województwie jest na bieżąco monitorowany przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz jednostki mu podległe w tej sytuacji jest to Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Rokrocznie ZZDW w Koszalinie dysponuje określonym budżetem przeznaczonym na remonty i bieżące utrzymanie dróg na całej sieci dróg województwa zachodniopomorskiego, która liczy przeszło 2100 km.

Jednocześnie w przypadkach wystąpienia w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 152 uszkodzeń nawierzchni powodujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach zobligowany jest do niezwłocznego podjęcia działań w ramach bieżącego utrzymania dróg, umożliwiających bezpieczne poruszanie się po nich uczestnikom ruchu.


Tylko prowizoryczne naprawy

Droga przez wiele lat jest tylko prowizorycznie naprawiana, nawet na łamach naszego portalu, wielokrotnie podejmowaliśmy ten temat. W 2015 roku interweniowaliśmy w artykule: 

http://resko24.pl/aktualnosci/961-znikna-dziury-na-wylocie-do-plotow.html 

Od tamtego czasu, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał remont tylko fragmentu drogi na wylocie z Reska w kierunku Płotów. Dalsza część drogi nadal jest w fatalnym stanie technicznym i dokonywane są tam tylko doraźne, często bardzo prowizoryczne naprawy. W 2019 roku doszło do kilku wypadków, wcześniej odnotowano wypadek śmiertelny. 

Odcinek DW 152 Resko - Płoty nie był remontowany od ponad 20 lat, stanowi jedyny dojazd z okolic Reska do drogi ekspresowej S6. Należy również dodać, że jest to jedyna droga dla karetek transportujących pacjentów z terenu powiatu łobeskiego i świdwińskiego do Szpitala Specjalistycznego w Gryficach. Z drogi korzysta również ciężki transport, m.in. ciężarówki transportujące drzewo. Latem sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jest to trasa oblegana przez turystów z wielkopolski podążających nad morze.

Kontrasty w podejmowaniu uchwał

Należy zwrócić uwagę, że o wiele częściej remontowano odcinki dróg wojewódzkich, które były w zdecydowanie lepszym stanie niż droga nr 152 na odcinku Resko - Płoty. Chociażby droga wojewódzka nr 109 na odcinku Płoty - Gryfice. W ubiegłym roku zakończono jej gruntowny remont, przebudowano skrzyżowania, zjazdy i zatoki autobusowe. Na wlotach do miejscowości położonych na trasie wykonane zostały elementy wymuszające ograniczenie prędkości.

Być może sprawa remontu drogi wymaga bardziej wnikliwej analizy oraz większego zaangażowania naszych samorządowców.

DW 152 Resko - Płoty:

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x