Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”
Eleanor Roosevelt


Dnia 24 czerwca 2021r., o godz. 9.00, uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej i kl. III Szkoły Branżowej 1 Stopnia, wraz z wychowawcami: p. Renatą Czerwińską (kl. VIII a), p. Martą Puziarską (kl. VIII b) i p. Dominiką Walentynowicz (kl. III BS), po raz ostatni przekroczyli próg szkoły Zespołu Szkół w Resku. Swoją obecnością zaszczycili rodzice, dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście – burmistrz Reska p. Arkadiusz Czerwiński, oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Pesta-Kędzierska.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, oraz przekazaniem sztandaru następcom. Chorążowie Oskar Strojny i Szymon Wasilewski i asysta: Weronika Pniewska, Magdalena Ostrowska, Natalia Maćkowiak, Klaudia Gucwa oddali sztandar i szarfy przedstawicielom kl. VII z najwyższymi wynikami w nauce – chorążym w składzie: Witold Ilgiewicz-Fernandez i Szymon Najderek, oraz asyście: Julii Jaworskiej, Lenie Szawarskiej, Hannie Hago i Julii Grabowskiej.
Głos zabrał dyrektor szkoły, p. Dariusz Siemasz – wspomniał trudny, a zarazem wyjątkowy czas nauki zdalnej, pogratulował uczniom ukończenia szkoły (wszyscy uzyskali promocję), życzył powodzenia w dalszym etapie kształcenia.

Następnie głos zabrał burmistrz Reska, który uhonorował specjalną nagrodą dwoje uczniów: finalistkę konkursu języka niemieckiego – Sandrę Czapulak i Wojciecha Trzeszczyńskiego – za wzorową realizację praktycznej nauki zawodu.

Pan dyrektor pogratulował i wręczył nagrody absolwentom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem i wzorowym zachowaniem. W Szkole Podstawowej są to:
Natalia Maćkowiak kl. VIII b (śr. 5,29), Weronika Pniewska kl. VIII b (śr. 5,14), Klaudia Gucwa kl. VIII a (śr. 5,00) i Maria Nerka śr. 4,79. Trzy uczennice wpisały się do Złotej Księgi Absolwentów. Uzyskały świadectwo z wyróżnieniem i średnią ocen z wszystkich przedmiotów 4,80 i wyższą, oraz wzorowe zachowanie. Dostały również stypendium za bardzo wysokie wyniki w nauce, w drugim semestrze roku szk. 2020/2021.

W Branżowej Szkole I stopnia najlepsi okazali się Kacper Cichewicz śr. 4,91 i Monika Szymańska śr. 4,67. Kacper także – podobnie jak koleżanki z kl. VIII – otrzymał stypendium.
Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Resku za wzorową realizację praktycznej nauki zawodu i bardzo dobrą postawę otrzymał Cyprian Kurzyk.

W kl. VIII mieliśmy również dobrych sportowców, którzy zajęli I mce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej, z awansem na zawody wojewódzkie. Pan dyrektor wręczył nagrody uhonorowanym stypendystom - w dziedzinie sportu: Martynie Jaworskiej, Weronice Rejniak, Magdalenie Ostrowskiej, Inez Podkowycz, Pauli Imianowskiej, Marii Nerce, Bartosz Gąsiorkowi, Adamowi Nowickiemu.
Nie zabrakło także 100-procentowej frekwencji – nagrodę za wzorowe realizowanie obowiązku szkolnego przyznano Natalii Maćkowiak z kl. VIII b.

Serdeczne podziękowania skierowano do rodziców tych uczniów, którzy najbardziej zaangażowali się w życie szkoły: państwu Justynie i Andrzejowi Gucwom, paniom Marcie Olbrich i Agnieszce Stanek.
Przedstawicielka Rady Rodziców – p. Katarzyna Pesta-Kędzierska osobiście złożyła życzenia absolwentom – w kolejnym etapie edukacji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego obdarowali starszych kolegów i koleżanki symbolicznymi upominkami. Na tym zakończono część oficjalną.

Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Elżbieta Kuc, Roman Gojlik i Beata Madej (sztandar).
„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.” Słowami zachęty do zdobywania wiedzy i doświadczenia żegnamy naszych absolwentów – radości i optymizmu na przyszłość!

Justyna Walczykiewicz

Resko24.pl, tekst i zdjęcia: Zespół Szkół w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x