Pin It

10 października 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyło się coroczne Święto Seniorów zorganizowane przez Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Resku.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Koła Ludmiła Porębska witając gości, a w szczególności panie Czesławę Sobuś i Walentynę Okrzyńską – jubilatki październikowej uroczystości. Część artystyczna była wstępem do uroczystych obchodów Dnia Seniora, a na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Resku oraz członkinie chóru „Kanon” pod dyrygenturą pani Cecylii Degler.

Pani Ludmiła przywitała i przedstawiła zaproszonych gości:
- Przewodniczącą Rady Miejskiej w Resku panią Renatę Kulik
- Burmistrza Reska pana Arkadiusza Czerwińskiego
- Wicestarostę Powiatu Łobeskiego panią Grażynę Karpowicz
- Radnych Powiatu Łobeskiego: panów Andrzeja Gradusa i Józefa Leśniaka
- Przewodniczącą Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Łobza

 

 

-panią Teresę Smolich wraz z zarządem
- Księdza Dariusza Pauka
- Dyrektora Zespołu Szkół w Resku – pana Dariusza Siemasza i wicedyrektor panią Agatę Popielarz
- Zastępczynię Przewodniczącej Stowarzyszenia ,,ARKA” panią Ryszardę Podsadną
wraz z przedstawicielami
- Panią Janinę Wnuczyńską z współpracującego z Kołem Emerytów Zakładu Usług Budowlanych i Komunalnych w Resku, a na środek sali zaprosiła dwie szanowne Jubilatki panie Czesławę Sobuś i Walentynę Okrzyńską, które z okazji jubileuszu ukończenia 90 lat życia otrzymały serdeczne życzenia, kwiaty i prezenty.

Życzenia dla Jubilatek oraz dla wszystkich seniorów z okazji Ich święta złożyli, zabierając kolejno głos: pan Arkadiusz Czerwiński, pani Renata Kulik, pani Grażyna Karpowicz, pani Teresa Smolich, pani Ryszarda Podsadna, pan Józef Leśniak i ksiądz Dariusz Pauk. Pan Burmistrz i pani Przewodnicząca Rady Miejskiej na ręce pani Ludmiły Porębskiej przekazali bukiet kwiatów oraz piękny tort z napisem „Dzień Seniora. Jubileusz 90-lecia członków Koła”. Podzielono się tortem, wzniesiono toast i odśpiewano również uroczyste „Sto lat” dla wszystkich seniorów.

Pani Ludmiła serdecznie podziękowała za pomoc i wsparcie Koła Panu Burmistrzowi, Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej, Staroście i Wicestaroście Powiatu Łobeskiego, Radnym Powiatu Łobeskiego oraz wszystkim tym, nie wymienionym z z imienia i nazwiska, za współpracę i udzieloną pomoc, mając nadzieję na dalsze współdziałanie w przyszłości. Podziękowania otrzymały również Panie z Koła za przygotowanie uroczystości od strony kulinarnej. Wieczór członkom Koła i wszystkim gościom umilił zespól muzyczny Pana Śliwińskiego, grając skocznie znane przeboje, które porwały wszystkich do tańca.

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x