Pin It

Przez lata bociany budowały swoje gniazdo na kominie, w jednym z budynków w Łabuniu Wielkim. Teraz mieszkańcy obawiają się, że komin może się zawalić.

Bociany są symbolem polskiej wsi, zwiastują wiosnę i podobno przynoszą szczęście. Czasem mogą być jednak źródłem kłopotów. W Łabuniu Wielkim na kominie wiele lat temu osiedliły się bociany, skutecznie uniemożliwiając korzystanie z niego. Pojawił się jeszcze jeden problem, gniazdo jest tak duże, że konstrukcja komina może nie wytrzymać takiego obciążenia. Jak szacują mieszkańcy, gniazdo może ważyć ponad 1000 kg. Ptaki są jednak pod ochroną, a właściciele komina nie chcą gniazda tak po prostu zniszczyć. Chcą, aby gniazdo zostało rozebrane i przeniesione do innej lokalizacji.

W związku z tym, mieszkańcy budynku zwrócili sie o pomoc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Burmistrza Reska. W odpowiedzi RDOŚ Szczecin poinformował mieszkańców:

Na podstawie przepisów art. 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183) bocian biały Ciconia ciconia podlega ochronie gatunkowej. Zgodnie z § 6 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia wobec bociana białego obowiązują zakazy m.in.: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd.

Jednakże, zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia, dozwolone jest usuwanie gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni w okresie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa bądź względy sanitarne. W związku z powyższym, właściciel posesji, na której znajduje się gniazdo może dokonać jego rozbiórki w wyżej wskazanym terminie bez konieczności uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec chronionych gatunków zwierząt w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Potrzeby te obejmują również sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności spoczywa w głównej mierze na właściwym organie gminnym (...)

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie posiada specjalne platformy dla bociana, gotowe do umieszczenia na drzewie lub słupie. Przed przystąpieniem do usunięcia gniazda, zasadnym jest wystąpienie do tut. urzędu o przekazanie platform i przy pomocy lokalnych służb zamontować platformę w niedalekiej odległości od obecnego gniazda, w celu zapewnienia ptakom możliwość gniazdowania w następnym sezonie lęgowym.

Jak usłyszeliśmy na miejscu, gmina Resko zadeklarowała pomoc w zakresie opłacenia kosztów użycia dźwigu. Cała akcja przenosin gniazda, czyli przywiezienie platformy ze Szczecina i ustawienie słupa miałaby należeć do mieszkańców budynku. Jak ustalili mieszkańcy, RDOŚ nie wydaje platform osobom indywidualnym, wg mieszkańców o taką platformę powinna się zwrócić gmina Resko.

Gniazdo niebezpiecznie pochyla się w stronę dachu, jego spadnięcie może doprowadzić do zawalenia konstrukcji dachowej budynku. Gniazdo jest tak duże, że tylko jego rozebranie byłoby sensownym i bezpiecznym rozwiązaniem. Podniesienie tak ciężkiego gniazda w całości nie będzie możliwe, tym bardziej, że jego konstrukcja to w większości zmurszałe, drewniane patyki. Gniazdo wspiera się na sparciałych gumowych oponach. Wcześniej już podejmowano próby zabezpieczenia gniazda, do tego celu nawet wyspawano specjalną platformę. Ostatecznie, nigdy tej konstrukcji nie zainstalowano.

Jak deklaruje burmistrz Reska, Arkadiusz Czerwiński, gmina Resko jest w stanie pokryć koszty związane z usługą dźwigową.

- Wszystko zostało już uzgodnione z mieszkańcami. Mieszkańcy we własnym zakresie mają wkopać słup i zwrócić się do RDOŚ w Szczecinie o wydanie platformy. Zadeklarowałem, że  gmina Resko pokryje koszty związane z użyciem dźwigu. Na najbliższej sesji rady miejskiej, jeszcze radni muszą poprzeć ten pomysł. Mieszkańcy są właścicielami budynku i to oni powinni całą akcję zorganizować i przeprowadzić na swoim prywatnym obiekcie - powiedział Arkadiusz Czerwiński, burmistrz Reska.

Jak widać wersja przedstawiona przez mieszkańców, nie do końca pokrywa się ze stanowiskiem burmistrza Reska. Niby wszystko uzgodnione, ale chyba jednak nie do końca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gniazdo można przenosić lub likwidować do końca lutego. Czasu zostało niewiele.

Resko24.pl

Komentarze  

Wyborcy
+8 # Wyborcy 2019-01-10 22:33
To są normy w jakich mieści się pomoc ze strony gminy.A co strażacy nie powinni wziąć udziału w takiej sprawie.? To sprawa nasz wszystkich, panie burmistrzu, zapomniał pan? szkoda że nie zgłosili się przed wyborami to od razu sprawa by była załatwiona. A tak to się sami martwcie - co mi tam. Nieładnie tak postępować wobec ludzi wsi.!
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x