Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Święto Policji przypada 24 lipca. W powiecie łobeskim obchody Święta Policji w odbyły się w dniu wczorajszym.

Święto Policji to szczególny dzień dla policjantów. Na uroczystość, która odbyła się w Łobeskim Domu Kultury przybyli zaproszeni goście w osobach przedstawicieli samorządów z powiatu łobeskiego na czele ze Starostą Panią Renatą Kulik oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie bryg. Jacek Dziurdź. Komendant Powiatowy Policji w Łobzie mł. insp. Leszek Nowak wręczył awanse, nominacje oraz podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Tegoroczne Święto Policji wyglądało zupełnie inaczej niż te, które pamiętamy z poprzednich lat. Uroczystość odbyła się w cieniu panującej epidemii i przy zachowaniu obostrzeń, z tego powodu ograniczeniu została również liczba gości zaproszonych na uroczystość.

Komendant Wojewódzki w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński rozkazem personalnym nr 1141/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. Mianował na stopnie policyjne następujących policjantów:

  • Komisarzem Policji mianowana została podkom. Magdalena Rymszewicz
  • Aspirantem sztabowym Policji mianowany został st. asp. Sebastian Zawadzki i st asp. Piotr Styczeń
  • Starszym aspirantem Policji mianowany został asp. Marcin Dębowski
  • Młodszym aspirantem Policji mianowany został sierż. szt. Robert Szafran i sierż szt. Mariusz Zając
  • Sierżantem sztabowym policji mianowany został st. sierż Robert Bogdański, st sierż Piotr Brzeziński, st. sierż Mariusz Lorek, st. sierż Norbert Dobrzański
  • Starszym sierżantem Policji został sierż Piotr Tabaka
  • Sierżantem Policji został st. post. Dawid Mitura

Komendant Powiatowy Policji w Łobzie mł. insp. Leszek Nowak Rozkazem Personalnym nr 86 z dnia 24 czerwca 2020 r. mianował na stopień starszego posterunkowego post. Szymon Martula, post. Adrian Moźdżeń, post. Krzysztof Przybylski, post. Mateusz Staruch, post. Bartosz Winsztal

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Tomasz Trawiński w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nadał srebrną odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” asp. szt. Edycie Klepczyńskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczony został MEDALEM SREBRNYM za długoletnią służbę st.asp. Krzysztofowi Wicińskiemu.

Komendant Wojewódzki Policji, za szczególny wkład pracy, sumienność, zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków, postanowił również wyróżnić pamiątkowym ryngrafem pracowników cywilnych Policji: Panią Agnieszkę Łowkiet oraz Pana Jacka Franczuk.

Po nadaniu awansów głos zabrał mł. insp. Leszek Nowak, który odczytał list z życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Głos zabrała również starosta łobeski Renata Kulik, która dziękowała policjantom za pracę, zaangażowanie oraz wysoki stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łobeskiego.

mł. asp. Katarzyna Krzyżaniak

Resko24.pl/Tekst i zdjęcia: KPP Łobez

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x