Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W Komendzie Powiatowej Policji w Łobzie, sześcioro nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania.

Teraz oczekują na rozpoczęcie kursu podstawowego w jednej ze Szkół Policji, gdzie będą zdobywać wiedzę i umiejętności, aby móc wrócić do Komendy Powiatowej Policji w Łobzie i służyć oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łobeskiego. Przy zachowaniu obostrzeń związanych z COVID-19, wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Łobzie - mł. insp. Leszek Nowak gratulował policjantom, którzy złożyli ślubowanie oraz wręczył funkcjonariuszom akty ślubowania.

Rota policyjnego ślubowania:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Nowi policjanci zostali przyjęci do służby w dniu 30 grudnia 2020 roku. W najbliższym czasie rozpoczną naukę w jednej ze szkół policyjnych, gdzie będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia codziennej, często nie łatwej służby. Szef łobeskiej Policji gratulował funkcjonariuszom, podkreślał, że jest to wyjątkowy dla nich dzień. Przypomniał także o tym jak niezwykle ważna w pełnieniu codziennej służby jest etyka zawodowa policjanta. W uroczystości ślubowania wzięli udział także Komendant Komisariatu Policji w Resku – asp. szt. Edyta Klepczyńska, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – podinsp. Jacek Kamiński oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – podkom. Arleta Szwacińska, którzy także złożyli gratulacje nowym funkcjonariuszom.

Osoby zainteresowane służbą w Policji, mogą się kontaktować bezpośrednio pod numerem telefonu: 47 78 25 581.

Resko24.pl/KPP Łobez

 

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x