Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Gmina Resko podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie dofinansowania utworzenia mieszkania chronionego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Resko.
Zadanie będzie realizowane w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 roku poz. 1250).

Nazwa zadania: Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Łabuń Wielki 32/1, gmina Resko. Okres realizacji zadania: 17 sierpnia - 31 grudnia 2021 r. Wartość dofinansowania: 222 000 zł. Wkład własny: 58 000 zł

Wnioskodawca – Gmina Resko tworząc mieszkanie chronione wspierane ma na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.

Tego rodzaju wsparcie ma znaczenie dla postrzegania osób z niepełnosprawnością przez otoczenie, wpływa także na poczucie wartości tych osób. Mieszkanie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie Warsztatu terapii zajęciowej i stanowić będzie dopełnienie oferty i wsparcia dedykowanego mieszkańcom Gminy Resko ze szczególnymi potrzebami.

Za merytoryczną obsługę zadania odpowiada Centrum Usług Społecznych w Resku.

Resko24.pl/Urząd Miejski w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x