Portal Resko24.pl - Menu boczne

WYBORY SAMORZĄDOWE

 KWW GDM

Komitet Wyborczy Wyborców Gmina dla Mieszkańców, zaprasza na spotkanie przedwyborcze mieszkańców Reska, Prusimia i Smólska z:

 Arturem Łąckim, Posłem na Sejm

Arkadiuszem Czerwińskim, Kandydatem na Burmistrza Reska

oraz

Kandydatami do Rady Miejskiej w Resku

Kandydatami do Rady Powiatu Łobeskiego z KKW Koalicja Obywatelska

Arkadiusz Czerwinski burmistrz1

Mijająca kadencja to nie tylko kolejne duże inwestycje infrastrukturalne, ale także  zintensyfikowanie działań w sferze społecznej - utworzenie pierwszego w Polsce Centrum Usług Społecznych.

CELE SPOŁECZNE

 • Przebudowanie budynku Centrum Kultury wraz z parkingiem
 • Wybudowanie targowiska miejskiego w Resku wraz z toaletą publiczną
 • Powstanie Klubu Seniora
 • Wybudowanie świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim, Mołstowie i Siwkowicach
 • Wybudowanie Centrum Aktywności Lokalnej w Starej Dobrzycy
 • Przystosowano pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim do opieki żłobkowej
 • Wybudowanie placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy Przedszkolu Miejskim w Resku (w realizacji)

SPORT I TURYSTYKA

 • Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starogardzie
 • Zagospodarowanie przystani kajakowej w Resku wraz z toaletą publiczną
 • Wybudowanie skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku
 • Powstanie małej architektury w ramach ścieżki historycznej "Resko, którego nie ma"

REKREACJA

 • Przebudowanie pomostu przy stanicy w Starej Dobrzycy
 • Wykonanie pomostów dla wędkarzy na jeziorze w Starej Dobrzycy
 • Powstanie nowych placów zabaw w Piaskach, Taczałach, Ługowinie, Prusimiu, Dorowie, Miłogoszczy, Siwkowicach, Łosośnicy, Starej Dobrzycy i Resku, ul. Długa, Buczka, przy Przedszkolu Miejskim (2 kpl)
 • Zrealizowano siłownię zewnętrzną przy OSP w Resku

DROGI

 • Przebudowano i rozbudowano drogi gminne w Dorowie, Prusimiu i Łosośniczce
 • Wybudowano nowy przystanek autobusowy w Resku
 • Przebudowano ulice w Resku: Borków, Olsztyńską, Sportową, Krótką, Leśną i Zachodnią
 • Wybudowano parking przy Przedszkolu Miejskim w Resku
 • Przebudowa drogi na odcinku od ul. Buczka do DINO (w realizacji)

OŚWIETLENIE

 • Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach Gminy Resko, Iglicach, Przemysławiu, Łagiewnikach, Lubieniu Dolnym, Łabuniu Wielkim, Krosinie, Policku, Starej Dobrzycy, Dorowie, Prusimiu i Starogardzie
 • Rozbudowano oświetlenie uliczne w Resku przy ul. Monte Cassino, Krótkiej, Krzywej, Parkowej, Borków, 1 Maja, Olsztyńskiej, Sportowej, Gdańskiej, Kilińskiego, Kościuszki, Kopernika, Nadrzecznej, Wąskiej, Środkowej i Polnej
 • Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe na terenie całej Gminy Resko

WODA I KANALIZACJA

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w Naćmierzu i Przemysławiu
 • Przyłączono miejscowości Naćmierz i Przemysław do ujęcia wody w Krosinie
 • Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Resku
 • Przebudowano ujęcie wody w Resku przy ul. Kieleckiej
 • Położono nową sieć wodociągową w Resku przy ul. Gdańskiej, Chopina i Jedności Narodowej

KADENCJA 2019-2023 TO INWESTYCJE NA PONAD 70 MILIONÓW ZŁOTYCH!

WYBORY SAMORZADOWE

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, zaplanowane na 7 kwietnia. Jest to kluczowy moment dla mieszkańców miast i gmin naszego regionu.

Jest to czas, kiedy społeczności lokalne decydują o kierunkach rozwoju swoich miejsc zamieszkania na najbliższe lata. W tym roku, zdecydowanie bardziej niż kiedykolwiek, podkreśla się znaczenie aktywnego udziału w życiu samorządowym i wykorzystania swojego głosu do kształtowania przyszłości lokalnych społeczności. W związku z tym, z ogromną uwagą przyglądamy się kandydatom ubiegającym się o miejsce w radzie miasta, którzy przedstawiają różnorodne wizje i programy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Poniżej prezentujemy listę osób, które w nadchodzących wyborach będą walczyć o zaufanie i możliwość wprowadzania zmian na poziomie lokalnym. Ich propozycje, doświadczenie oraz zaangażowanie w życie społeczne będą miały bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w najważniejszych dla miasta kwestiach.

Na kandydatów na wójtów, burmistrzów, musimy poczekać do do dnia 14 marca 2024 r. Wtedy mija termin zgłaszania kandydatów.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x