Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

LGD podpisanieJak informuje LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, w dniu dzisiejszym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych. Część wspomnianych środków, trafi do gminy Resko.

Na mocy podpisanych dwóch umów do Centrum Inicjatyw Wiejskich trafią środki z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości blisko 300 tys. zł. Pozwolą one na realizację dwóch projektów grantowych.

Pierwszy z nich dotyczy promocji zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łobeskiej. W ramach tego projektu wydane zostaną dwa informatory promocyjne w formie Video - Powiat Łobeski turystycznie oraz Aktywny wypoczynek w powiecie łobeskim. Nagrany zostanie też 15 min. film, promujący zasoby kulturowe Ziemi Łobeskiej. Również dzięki tym środkom przyszłe Muzeum Ziemi Reskiej zyska sprzęt do digitalizacji zbiorów oraz stworzy swoją stronę internetową.

Drugi projekt to rozwój miejsc lokalnej aktywności oraz infrastruktury społecznej służącej aktywizacji i integracji mieszkańców. W ramach tego działania utworzone zostaną: koła gier planszowych i fabularnych oraz modelarstwa przy Łobeskim Domu Kultury, plac zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Piaski, Doberski Ring - miejsce do aktywności w sportach walki w Dobrej. Dzięki dofinansowaniu doposażona w sprzęt oświetleniowy zostanie scena plenerowa w Łobzie oraz powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców gminy Resko.

Całkowita wartość działań to ok. 355 tys. zł., a łączne dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi blisko 300 tys. zł. Zgodnie z planem wszystkie zakończą się w listopadzie 2022 r.

Resko24.pl/LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x