Urząd Miejski w Resku podejmuje działania, które pomogą poprawić sytuację w Piaskach. Jak się okazuje, główną przyczyną podtopień jest całkowicie zdewastowana infrastruktura melioracyjna na tym terenie.

Nasi Czytelnicy sygnalizowali, że woda wdziera się do piwnic, pojawia się problem, aby dojechać do posesji. Jeżeli tylko poprawi się pogoda, zostaną podjęte konkretne działania.

Odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Resku:

Problem z odprowadzeniem nadmiaru wody z terenu miejscowości Piaski, oprócz tego, że ostatnio występują duże ilości opadów, wynika z tego, że zostały zasypane urządzenia melioracyjne odprowadzające wodę. Zostały zasypane na terenie wioski jaki dalej na polach.

Ażeby ustalić lokalizację zasypanego kanału oraz studzienek odprowadzającego wodę, zwróciliśmy się z prośbą o odszukanie starych map do Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Taką mapę otrzymaliśmy.

W czasie kiedy pozwoli na to pogoda, ażeby szczegółowo zinwentaryzować kanał melioracyjny, konieczne będzie wykonanie prac ziemnych odkrywkowych - będziemy szukać i odkrywać kanał melioracyjny oraz studzienki.

Obecnie, do celów projektowych, zlecono wykonanie mapy zasadniczej dla terenu wioski i dalej pól, z dokładnym pomiarem wysokościowym kanału melioracyjnego umożliwiającego odprowadzenie wody z terenów zalanych.

Następnym etapem będzie zlecenie wykonanie projektu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zalewanego - zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa w pasie drogi gminnej, która zostanie włączona do kanału melioracyjnego, o którym mowa wyżej.

Danuta Mielcarek - sekretarz gminy Resko

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x